No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

La missió del Grup és satisfer íntegrament les necessitats financeres del major nombre de clients per mitjà d’una oferta de productes adequada i completa i d’una qualitat de servei excel·lent, amb el compromís d’aportar valor a clients, accionistes, empleats i al conjunt de la societat.

La nostra visió és ser el grup financer líder a Espanya, amb vocació global, reconegut per la responsabilitat social, la qualitat de servei, la solidesa financera i la capacitat d’innovació. 

El Grup fonamenta la seva actuació empresarial i social en els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social. La qualitat s’entén com la voluntat de servir els clients, oferint-los un tracte excel·lent i el ventall de productes i serveis més adequats a les seves necessitats; la confiança és la suma d’honestedat, professionalitat i proximitat; finalment, el compromís social, l’essència fundacional del Grup, remarca l’objectiu de voler contribuir al desenvolupament d’una societat més justa, amb més igualtat d’oportunitats.