Informació corporativa

Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

La missió del Grup CaixaBank és contribuir al benestar financer dels nostres clients i al progrés de tota la societat.

La nostra visió és ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en banca socialment responsable.

El Grup fonamenta la seva actuació empresarial i social en els seus valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social. La qualitat s'entén com la voluntat de servir als clients, brindant-los un tracte excel·lent i oferint-los els productes i serveis més adequats a les seves necessitats. La confiança és la suma d'integritat, professionalitat i proximitat. Requereix complir les expectatives dels nostres clients, així com cultivar relacions a llarg termini, justes i basades en el benefici mutu per a totes les parts. Finalment, el compromís social, que és la nostra essència fundacional i un element generador de forts vincles emocionals per als nostres stakeholders. Aquest valor subratlla el nostre objectiu de contribuir al desenvolupament d'una societat més justa i amb més oportunitats per a tots.