No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Consell d’Administració

Eduardo Javier Sanchiz Irazu

Conseller

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d’Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d’Empreses per l’Institut Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d’Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 setembre de 2017. Durant aquest període, la companyia ha portat a terme una transformació estratègica important, amb l’ambició de ser una companyia global capdavantera en el tractament de la pell.

Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament i Finances i “Chief Financial Officer”. En totes dues funcions, Eduardo va promoure el procés d’expansió internacional de la companyia per mitjà de diverses operacions d’aliances amb terceres companyies, així com de llicències de productes externs a més de cinc adquisicions i portafolis de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d’Administració d’Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d’arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, dels quals 17 fora d’Espanya, a Eli Lilly & Co., empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l’oportunitat de viure en sis països diferents i alguns dels llocs rellevants inclouen Director General a Bèlgica, Director General a Mèxic i, en el seu darrer lloc en la companyia, Director Executiu per a l’àrea de negoci, que aglutina els països del centre, el nord, l’est i el sud d’Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l’Associació d’Indústries Farmacèutiques en diversos països a Europa i l’Amèrica Llatina.

Última actualització: Gener 2018.