No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Consell d’Administració

Juan Franco Pueyo Representante Caja Navarra

Juan F. Franco Pueyo.

Representant de Fundación Bancaria Caja Navarra

Juan F. Franco Pueyo

Representant de Fundación Bancaria Caja Navarra

Juan Franco, nascut a Saragossa el 1962, és el representant de Fundació Bancària Caja Navarra en el Consell d'Administració de CaixaBank des del gener del 2013.

Llicenciat el 1987 en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Saragossa, màster en Economia pel Boston College el 1992 i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials el 1994 per la Universitat Pública de Navarra. Premi extraordinari de doctorat.

Des del 1996 és professor titular d'universitat de l'Àrea d'Organització del Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Pública de Navarra. Ajudant d'investigació al Russian Research Center de la Universitat de Harvard i a la School of Management and Economic Studies de la Universitat de Sheffield.

El juliol del 1999 és designat vicerector de Relacions Institucionals i Internacionals de la Universitat Pública de Navarra, càrrec que ocupa fins al juliol del 2003. El febrer del 2004 va ser escollit degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pública de Navarra, i el setembre d'aquell mateix any es va incorporar a l'ANECA com a assessor de relacions internacionals.

El setembre del 2007 va ser designat director general de Desenvolupament Internacional del Govern de Navarra, membre de la Junta de Transferències, representant de Navarra a la Comissió de Coordinadors d'Afers Comunitaris de la Conferència per a Assumptes relacionats amb les Comunitats Europees, representant de Navarra en el Comitè de Coordinació de la Comunitat de Treball dels Pirineus i del Comitè Executiu del Consorci que en depèn.

L'octubre del 2007 es va incorporar als consells d'administració d'AUDENASA, ANAIN i CNAI i va ser nomenat vicepresident del Consell d'Administració de START UP. El maig del 2008 va ser nomenat membre del Patronat de la Fundació Museu Jorge Oteiza i l'octubre del 2009, membre del Consell Navarrès d'Immigració.

Des del maig del 2011 és director general del Pressupost del Govern de Navarra. Aquest mateix any va ser designat conseller de la Corporació Pública Empresarial de Navarra i el gener del 2013, president de la Comissió Gestora de Caja Navarra.

L'agost del 2015 es reincorpora a la seva plaça de professor titular al Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Pública de Navarra.

Última actualització: Gener 2016.

Torna al Consell d'Administració