No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Consell d’Administració

Jose-Antonio Asiáin Ayala

José-Antonio Asiáin Ayala.

Representant de Caja Navarra

José-Antonio Asiáin Ayala

Representant de Caja Navarra

És representant de Caja Navarra al Consell d’Administració de CaixaBank des del setembre de 2012.

José-Antonio Asiáin Ayala va néixer a Pamplona el 1949. Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra el 1971. Ha estat, per oposició, lletrat de la Diputació Foral de Navarra (1974-1979); en comissió de serveis, lletrat major del Parlament de Navarra (1979-1983) i, per concurs de mèrits, assessor jurídic del Govern de Navarra (1983-1984), lloc en el qual actualment es troba en situació d’excedència voluntària.

Va ser vicepresident (1984-1991) i conseller de Presidència (1984-1987) i d’Economia i Hisenda (1987-1991) del Govern de Navarra. Durant l’exercici d’aquests càrrecs va presidir el Consell Econòmic i Social, la Junta de Cooperació amb l’Estat, la Junta de Transferències i la Comissió Negociadora del vigent Conveni Econòmic amb l’Estat.

També ha estat Conseller d’administració de la Caja de Ahorros de Navarra (1979-1991) i de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (1987-1991). El juliol de 2004, va tornar a formar part del Consell d’Administració de la Caja de Ahorros de Navarra, del qual, des del juny de 2010, és president.

Des de 2003 és la vocal representant de la Comunitat Foral de Navarra a la Junta Arbitral del Conveni Econòmic amb l’Estat.

És advocat del Molt Il·lustre Col·legi de Pamplona des de 1974 i soci fundador, el 1997, d’un bufet (Asiáin, Jiménez & Arredondo) especialitzat en assumptes civils i mercantils, en el qual actualment exerceix l’advocacia.

Ha participat com a ponent en diversos congressos i cursos, i ha publicat treballs en revistes jurídiques i econòmiques.

Última actualizació: 30 de novembre de 2012
 

Torna al Consell d'Administració