No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Consell d’Administració

Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso

Conseller

Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso, nascut a Barcelona el 1948, és membre del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’any 2014.

Llicenciat en dret i en ciències econòmiques i comercials, Universitat Complutense de Madrid (1971). Curs de postgrau amb tesina final en dret Europeu i dret Internacional, Diploma in International Law, Pembroke College, Universitat de Cambridge (Regne Unit). Beca de la Fundació Juan March.

El 1974 va guanyar les oposicions d’advocat de l’Estat i, com a tal, va ser destinat als Serveis Jurídics dels ministeris d’Hisenda, d’Economia i d’Assumptes Exteriors, del 1974 al 1989. Del setembre del 1989 al novembre del 1994 va ser subdirector general i cap de l’Assessoria Jurídica Internacional del Banc Espanyol de Crèdit a Madrid. Del novembre del 1994 al juny del 1998 va ser advocat general i director del Servei Jurídic de l’Institut Monetari Europeu (IME) a Frankfurt (organisme encarregat d’elaborar la introducció de l’euro). Del juny del 1998 al novembre del 2013 va ser advocat general i director general del Servei Jurídic del Banc Central Europeu (BCE), d’on es va jubilar el novembre del 2013 a l’edat estatutària de 65 anys.

Membre fundador i del primer Consell de Direcció de l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Dret Europeu (1982-1986); membre fundador i conseller de la Cort Civil i Mercantil d’Arbitratge (1989-1994); Membre fundador i del Consell de Supervisió de l’Institute for Law and Finance, Universitat Wolfgang Goethe, Frankfurt (2000-2013); membre fundador i del Consell Assessor de PRIME Finance (2011-2013), i membre del Consell Assessor de l’European Capital Markets Institute (2000-2013).

Ha estat conferenciant en diversos fòrums de l’àmbit financer i ha publicat la monografia “La contratación exterior del Estado” (Ed. Ministerio de Asuntos Exteriores, 1986) i una trentena d’articles doctrinals en publicacions especialitzades. Ha rebut la Insígnia d’Isabel la Catòlica (1987) pels serveis prestats en l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Europea i la Insígnia de l’Ordre del Mèrit Civil (2014).

Última actualització: Gener 2018.