No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Comitè de Direcció

Xavier Coll Escursell

Director General de Recursos Humans i Organització

Xavier Coll, nascut a Granollers el 1956; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juny de 2011.

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona i Màster en Administració d’Empreses (MBA) per la University of Chicago i en Salut Pública (MPH) per la Johns Hopkins University. Va ser beneficiari de la Beca Fullbright ”la Caixa”.

Actualment és Director General de Recursos Humans i Organització. Amb anterioritat va ser Director General Adjunt de Recursos Humans i Organització i Director Executiu de Recursos Humans de ”la Caixa” i membre del seu Comitè de Direcció des del març de 2007.

Té una trajectòria de més de 30 anys en el sector internacional de la salut, en banca multilateral de desenvolupament i en el sector financer.

Ha desenvolupat la seva carrera professional als Estats Units, Luxemburg i a Espanya.

Prèviament ha estat Director del Gabinet del President i Vicepresident de Recursos Humans en el Banc Mundial, i Director de Recursos Humans en el Banc Europeu d’Inversions.

Última actualització: Gener 2019