No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Comitè de Direcció

María Victoria Matía Agell

Directora Executiva de Banca Internacional

María Victoria Matía, nascuda a Barcelona el 1961; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de gener de 2015.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona el 1986.

Va ingressar el 1984 a ”la Caixa” i ha exercit diferents llocs de responsabilitat. El 2015 va ser nomenada Directora Executiva de Banca Internacional.

En la seva carrera professional ha exercit, a més, àmplies responsabilitats en diferents entitats: CaixaCard i M2P - Presidenta (2012-2016) i actualment Consellera de CaixaBank Payments; CaixaBank Digital Business (filial de canals de CaixaBank) - Presidenta (2005-2016); Comercia (Joint Venture amb Global Payments) - Consellera (2010-actualitat); Comercia Global Payments Brazil (Joint Venture amb Global Payments) - Consellera (2013-actualitat)

Última actualització: Juliol 2018