Informació corporativa

Comitè de Direcció

Jordi Mondéjar López

Director General de Riscos

Jordi Mondéjar, nascut a Darmstadt el 1968; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juliol de 2014.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1986-1991) per la Universitat de Barcelona, amb l’especialitat d’Economia de l’Empresa.

Auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Ha treballat a Arthur Andersen i Cia S. Com., des de 1991 a 2000, desenvolupant activitats pròpies de l’auditoria de comptes, especialitzat en el sector d’entitats financeres i regulades.

Incorporat a ”la Caixa” l’any 2000. Ha estat Director Executiu d’Intervenció, Control de Gestió i Capital.

Des del 22 de novembre del 2016 és Director General de Riscos, sent el màxim responsable de la coordinació de la gestió, el seguiment i el control dels riscos del Grup. La Direcció General de Riscos inclou les àrees de Gestió integral de les carteres creditícies (detallista i resta), Morositat i reestructuracions, Gestió d'actius adjudicats, Gestió de risc mediambiental i Gestió global del risc i planificació.

Membre del Consell d’Administració de Sareb y President no executiu de Building Center.

Última actualització: Gener 2021