Informació corporativa

Comitè de Direcció

Jorge Fontanals Curiel

Director Executiu de Mitjans

Jorge Fontanals, nascut a Barcelona el 1958; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juliol de 2014.

Diplomat en Direcció i Administració d’Empreses (ESADE) i AMP - Advanced Management Program (ESADE).

De 2011 fins al seu nomenament com a Director Executiu de Mitjans ha estat Director Corporatiu de Serveis Informàtics de CaixaBank i prèviament Director d’Àrea de Sistemes d’Informació Multicanal.

Prèviament va ser Sub-director General d’Arquitectura i Infraestructures i Director d’Arquitectura Informàtica de SILK.

Amb anterioritat va ser Director d’Àrea d’Arquitectura, Director de Canal Oficina i Director d’Àrea de Sistemes d’Informació de Canals i també va exercir diverses posicions en l’àrea tècnica, incloent-hi la de Director de Departament a ”la Caixa” en diferents períodes.

Va ser Director General a e-CT MultiCaixa, Director d’Organització i Sistemes a e-laCaixa i Director de Comptes a EDS España i a TecnoCaixa.

Actualment és membre dels Consells d’Administració següents: CaixaBank Facilities Management, S.A., SILK Aplicaciones, S.L.U., i SILC Immobles, S.A.

Última actualització: Desembre 2019