No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Comitè de Direcció

Joaquim Vilar Barrabeig

Director General Adjunt d’Auditoria Interna

Joaquim Vilar, nascut a Barcelona el 1960, és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juny 2011.

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE (promoció 1979-1984).

És Director General Adjunt d’Auditoria Interna des de 2011. Es va incorporar a ”la Caixa” el 1996 com a Director de Control de Gestió i va ser membre del seu Comitè de Direcció des de 2004. Va ocupar els càrrecs d’Interventor General i de Director Executiu Financer.

Entre 1985 i 1996 va ser auditor i assessor d’entitats financeres a Arthur Andersen.

Última actualització: Juliol 2018