No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Comitè de Direcció

Javier Pano Riera

Director Executiu de Finances

Javier Pano, nascut a Barcelona el 1962; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des d’octubre de 2013.

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.

Des de juliol de 2014 és Director Executiu de Finances (CFO) de CaixaBank. És responsable de Creació de mercat de bons i derivats (Trading books), d’ALM/banking books: President de l’ALCO i gestió de liquiditat, de la Relació amb Inversors.

Amb anterioritat, ha exercit àmplies responsabilitats en diferents entitats: Croissant Express (1985-1987); Gesindex, SGIIC - Director General (1987-1993); ”la Caixa” (actual CaixaBank) - Director de Gestió de Patrimonis (1993-1996) i GesCaixa/InverCaixa, SGIIC: Director General d’Inversions (1996-2004) i de 2004 fins al juliol de 2014 com a Director Executiu de Tresoreria i Mercat de Capitals a CaixaBank.

Última actualització: Juliol 2018