Informació economicofinancera

Histórics 2020

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació / confirmació Lloc web                                            
Standard
& Poor's
BBB+ A-2 Estable 29/04/2020 www.standardandpoors.com
Fitch BBB+ F2 Negativa 16/09/2020 www.fitchratings.com


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.