Informació economicofinancera

Histórics 2019

  Llarg termini Curt termini Perspectiva Data d’Avaluació / confirmació Lloc web                                            
Moody's Baa1 P-2 Estable 17/05/2019 www.moodys.com
Standard
& Poor's
BBB+ A-2 Estable 31/05/2019 www.standardandpoors.com
Fitch BBB+ F2 Estable 27/09/2019 www.fitchratings.com
DBRS A R-1 (low) Estable 29/03/2019 www.dbrs.com

Cèdules Hipotecàries

  Ràtings Perspectiva Data d'Avaluació / confirmació
Moody's Aa1 -- 17/04/2018
Standard
& Poor's
AA- Positiva 27/03/2018
DBRS AAA --
22/02/2019


Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació per comprar o vendre.