Informació corporativa

Associacions i forums

Presència en associacions i fòrums

CaixaBank és membre i participa en una gran varietat d'associacions, grups de treball, iniciatives i fòrums on aporta la seva contribució i impulsa iniciatives que suposen un desenvolupament en diversos àmbits.  Aquestes iniciatives no se circumscriuen únicament al desenvolupament del sector financer i el creixement econòmic, sinó que intenten contribuir també a l'enfortiment de la societat en el seu conjunt.

Les principals iniciatives, a què es van destinar 2,6 milions d'euros durant 2018, són les següents:

  • Banca i finances: Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), Associació Hipotecària Espanyola (AHE), European Savings and Retail Banking Group - World Savings Banks Institute (ESBG-WSBI), Eurofi, Institute of International Finance (IIF), International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
  • Cambres de Comerç i patronal: Cambra de Comerç d'Espanya, Cambra de Comerç de Barcelona, Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE)
  • Sostenibilitat: Fundació per al Pacte Mundial, UNEP Finance, Associació de Principis de l'Equador, Grup Espanyol per al Creixement Verd, CDP Worldwide, Forética, Fundación SERES, DIRSE, Women’s Empowerment Principles
  • Innovació i investigació: Fundación Real Instituto Elcano, Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA), Centre for Economic Policy Research (CEPR), Institut d'Estudis Econòmics (IEE), Grup d'Analistes de Conjuntura Econòmica (GACE), Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica, Alastria, European AI Alliance
  • Seguretat i ciberseguretat: Firsts i Certs Internacionals, Antiphising Working Group, Projecte H2020, Confederació d'Entitats Usuàries de Seguretat i Serveis (CEUSS), INCIBE, INTERPOL, EUROPOL, Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), CNPIC, ISACA, Centre de Cooperació Interbancària, Cloud Security Alliance (CSA), ISMS Forum Spain
  • Reputació: Corporate Excellence