Informació corporativa

Associacions i forums

Presència en associacions i fòrums

CaixaBank és membre i participa en una gran varietat d'associacions, grups de treball i fòrums on aporta la seva contribució i impulsa iniciatives destinades a fomentar el progrés en diversos àmbits, inclosos el de banca i finances, la sostenibilitat ambiental, la innovació i digitalització o el foment de la investigació i la seguretat, entre d'altres. Aquestes iniciatives no es circumscriuen únicament al desenvolupament del sector financer i el creixement econòmic, sinó que intenten contribuir també a l'enfortiment de la societat en el seu conjunt.

A continuació es detalla l'evolució de les aportacions anuals de CaixaBank a aquestes iniciatives en els darrers quatre anys.

Aportació anual

Imports en milers d'euros

2019 2018 2017 2016
2.768 2.773 2.883 2.935

El 2019, les principals aportacions sectorials es van destinar a: CECA (1.151.546 €), IIIF (164.850 €) i ESBG-WSBI (114.129 €)Principals iniciatives
a les quals es van destinar 2,8 milions d'euros el 2019:Banca i financesCambres de Comerç i patronalSostenibilitatInnovació i investigacióSeguretat i ciberseguretat