Espai de l'Accionista


Accionistes. Remuneració a l'accionista

Remuneració 2019

El 26 de març de 2020, el Consell d’ administració va acordar reduir el dividend en efectiu proposat per a l’exercici 2019 a 0,07 euros per acció des de 0,15 euros per acció.

Pagament a compte dividend 2019:

  • 0,07€ (bruts/acció)
  • Efectiu
  • 15 d’abril 2020

El payout per a l’any 2019 serà del 24,6%, essent aquesta la única remuneració per a l’accionista prevista amb càrrec a l’exercici 2019.

Remuneració 2020

La política de dividends vigent per a l’exercici 2020, queda modificada passant a consistir en la distribució d’un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net consolidat reportat.

Així mateix, el Consell d'administració manifesta la seva voluntat de distribuir en el futur l’excés de capital per sobre la ràtio de solvència CET1 Del 12% en forma de dividend extraordinari i/o recompra d’accions. Aquesta distribució extraordinària de capital estarà condicionada al retorn de la situació macroeconòmica en la qual opera el Grup a un entorn de normalitat i no s’efectuarà abans del 2021.

Veure comunicació Informació privilegiada 26-03-2020

Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Polítiques i altres documents corporatius.