No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Accionistes. Remuneració a l'accionista

Remuneració 2018

La remuneració corresponent a l’exercici 2018 es preveu:

  • Pagament de dos dividends en efectiu

  • Periodicitat semestral

  • L’import total previst un cop s’aprovi el dividend d’abril per la Junta General d’Accionistes serà de 0,17€ euros bruts per acció, equivalent al 51% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla estratègic 2015-2018.

Calendari

2018
5 NOVEMBRE
0,07 €/acció
efectiu
PAGAT

2019
ABRIL
0,10 €/acció (*)
efectiu


* Pendent d’aprovació per la Junta General d’Accionistes

Remuneració 2019

De conformitat amb la política de dividends vigent, la remuneració corresponent a l’exercici 2019 es preveu:

  • Un únic dividend en efectiu

  • Periodicitat anual (abril)

  • Intenció de remunerar als accionistes distribuint un import en efectiu superior al 50% del benefici net consolidat, fixant l’import màxim a distribuir amb càrrec a l’exercici 2019 en el 60% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2019-2021.


Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Polítiques i altres documents corporatius.