No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Remuneració 2017

  • Import total: 0,15 euros bruts per acció.

  • Import efectiu equivalent al 53% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.

Calendari

2017
2 novembre
0,07€/acció
Efectiu

2018
13 abril
0,08€/acció
Efectiu

Remuneració 2018

De conformitat amb la política de dividends vigent, la remuneració corresponent a l'exercici 2018 es preveu:

  • Pagament de dos dividends en efectiu.

  • Periodicitat semestral.

  • Intenció de remunerar els seus accionistes distribuint un import en efectiu igual o superior al 50% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.

Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends i la política de dividends a la secció Altres normes internes i documents d'interès.