No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Remuneració 2017

  • Està previst abonar en efectiu (payout) almenys el 50% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.
  • Dos pagaments* en efectiu, previstos al voltant de novembre de 2017 i abril de 2018.

* Pagaments subjectes a les aprovacions corresponents.

Informi’s sobre el Compte Inversió Accions CaixaBank destinat a adquirir noves accions de CaixaBank.


Dates clau per al pagament del dividend en efectiu

3 dies abans

Últim dia per comprar accions amb dret al cobrament del dividend

2 dies abans

L’acció cotitza sense dret a dividend
(ex date)

1 dia abans

Es determinen les posicions amb dret a dividend
(record date)

Pagament del dividend

Dia d’abonament del dividend


Remuneració 2016

  • Remuneració total: 0,13 €/acció.
  • L’import total abonat en efectiu equival al 54% del benefici net consolidat, en línia amb el Pla Estratègic 2015-2018.

Calendari

2016
30 setembre
0,03€/acció
Efectiu

2016
desembre

0,04€/acció
Programa CaixaBank Dividend/Acció

2017
13 abril

0,06€/acció
Efectiu

Per a més informació sobre Remuneració a l’accionista, consulti la secció Dividends.