Nota de premsa

Tres de cada quatre clients de CaixaBank estaran exempts del pagament de les comissions bàsiques després d’executar-se la integració tecnològica amb Bankia

Més de 13,6 milions de clients tindran gratis l’operativa més habitual

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Oficina Store de CaixaBank

• El programa sense comissions de CaixaBank és el més senzill de complir de la banca espanyola.

• CaixaBank ha iniciat la comunicació als clients procedents de Bankia dels canvis en les condicions dels seus productes a partir de la integració tecnològica, que tindrà lloc al novembre.

• Amb el programa ‘Dia a Dia’, el client vinculat i la seva família tenen de manera gratuïta l'operativa i serveis financers més habituals, entre els quals s'hi inclouen: manteniment i administració de comptes corrents en euros, totes les transferències estàndard, emissió i manteniment de targetes de crèdit estàndard i ‘MyCard’ (amb funcionalitat de dèbit i crèdit), i ús de CaixaBankNow i dels 14.000 caixers automàtics de CaixaBank, entre altres serveis.

• Per accedir al programa ‘Dia a Dia’ només és necessari tenir domiciliats uns ingressos de 600 euros (o una pensió o prestació per atur de 300 euros), així com tres rebuts o l'ús de la targeta tres vegades al trimestre.

• Arran de la integració tecnològica canviaran els números de compte (IBAN) dels clients procedents de Bankia, però aquests no es veuran afectats perquè es redirigirà de manera automàtica tota la seva operativa a la nova identificació.


Tres de cada quatre clients de CaixaBank estaran exempts de pagar comissions per l'operativa i serveis financers més habituals una vegada que es produeixi la integració tecnològica amb Bankia al novembre.

CaixaBank té el programa de vinculació més senzill de complir de la banca espanyola i, a partir de novembre, començaran a beneficiar-se d'aquests tots els clients procedents de Bankia que tinguin domiciliats els seus ingressos i tres rebuts o facin tres pagaments amb targeta de crèdit al trimestre. En total, suposa que més de 13,6 milions de clients tindran gratis l'operativa més usual amb el banc.

CaixaBank ha iniciat la comunicació als clients procedents de Bankia dels canvis en les condicions dels seus productes una vegada que es produeixi la integració tecnològica dels sistemes, mantenint-se el calendari previst de la fusió.

D'aquesta manera, s'informa als clients que, per exemple, a partir del 12 de novembre es modificarà el número IBAN del seu compte, encara que no els afectarà de cap manera, ja que tota l'operativa, incloses les transferències o domiciliacions, es redirigirà automàticament de l'antic al nou IBAN assignat. El client, que no haurà de fer cap gestió per a aquest canvi, podrà consultar el nou identificador que s'assigni a cadascun dels seus comptes a través de la banca digital CaixaBankNow o en la seva oficina habitual.

Accés senzill a la vinculació

Per complir les condicions de vinculació de ‘Dia a Dia’ i disposar dels serveis i l'operativa habitual de manera gratuïta, el client ha de complir un dels següents requisits: tenir domiciliada nòmina o ingressos superiors a 600 euros al mes o 6.000 euros anuals; pensió o prestació per atur superior a 300 euros al mes; o un saldo superior a 20.000 euros en algun d'aquests productes: fons d'inversió, carteres de fons, carteres gestionades, estructurats, assegurances d'estalvi, plans de pensions individuals. I, a més, disposar d'un d'aquests serveis mínims:  tres o més rebuts domiciliats a CaixaBank o tres o més compres amb targeta de crèdit al trimestre.

Encara que la majoria de clients que està exempt d'abonar comissions ho aconsegueix gràcies a la seva alta vinculació amb el banc, la quota és també gratuïta per als usuaris menors de 26 anys i amb perfil digital, així com per als nous clients durant un període de sis mesos. Igualment, els que compleixen criteris de vulnerabilitat han deixat de pagar comissions després de la fusió legal a final de març passat, i a partir de gener seran donats d'alta de manera automàtica en el compte social de l'entitat, amb què seguiran sense abonar cap cost.

Amb aquest esquema i una vegada feta la integració tecnològica, tres de cada quatre clients estaran exempts de pagar comissions per l'operativa habitual. En aquesta xifra, estan inclosos tant els clients adscrits al programa ‘Per ser tu’ de Bankia que s'integren automàticament en el programa ‘Dia a Dia’ de CaixaBank, com aquells altres que abans no es beneficiaven del programa sense comissions comercialitzada per Bankia i que, a partir d'ara, sí que compleixen els requisits que eximeixen del pagament de comissions a CaixaBank.

Amb ‘Dia a Dia’, el client vinculat i la seva família tenen de manera gratuïta l'operativa i serveis habituals, entre els quals s'hi inclouen: manteniment i administració de comptes corrents en euros, totes les transferències estàndard, emissió i manteniment de targetes de crèdit estàndard i ‘MyCard’ (amb funcionalitat de dèbit i crèdit) emeses per CaixaBank Payments&Consumer, ús de CaixaBankNow, el servei de banca per internet de l'entitat, i de tota la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, i negociació i compensació de xecs.

‘Dia a Dia’ té l'objectiu de fer l'operativa i experiència del client molt més fàcil i senzilla, en agrupar els serveis més habituals de banca de particulars (compte, targeta, transferències, rebuts, caixers, banca online, etc.) en un mateix paquet ‘tot inclòs’. Per als clients vinculats, aquest paquet és gratuït, tant per al titular com per a les persones amb què comparteixi la titularitat del compte.

Targeta ‘MyCard’ gratuïta

Dins el programa ‘Dia a Dia’ s'hi inclouen de manera gratuïta les targetes de crèdit i la targeta ‘MyCard’, que combina les funcionalitats de les targetes de crèdit i de dèbit amb la possibilitat de veure reflectides en el compte de manera immediata les extraccions en caixers i els pagaments en comerços. A més, permet a l'usuari triar la freqüència de liquidació.

D'aquesta manera, amb la targeta ‘MyCard’, els clients poden:

  • Fer retirades gratuïtes en la xarxa de 14.000 caixers de CaixaBank.
  • Abonar compres en comerços.
  • El control de les seves finances, ja que el client escull càrrec diari (diferit en dos dies), a final de mes o fraccionament mensual.

Els clients d'origen Bankia vinculats que passin de ‘Per ser tu’ a ‘Dia a dia’ podran mantenir la seva targeta actual de dèbit gratuït fins al juny de 2022. Com a membres de ‘Dia a Dia’ poden contractar ‘MyCard’ o qualsevol altre tipus de targeta de crèdit de CaixaBank i beneficiar-se de la bonificació que els correspon per formar part del programa de clients vinculats.

D’altra banda, els clients d'origen Bankia que no estiguin vinculats, i decideixin mantenir la seva targeta de dèbit passaran a pagar 36 euros anuals a partir de l'1 de gener de 2022, davant els 28 euros que paguen amb anterioritat.

El conjunt de targetes amb imatge Bankia seguirà estant operativa fins a la data de caducitat de les mateixes, i amb anterioritat a aquest moment el client rebrà les noves amb imatge CaixaBank.

Banca digital CaixaBankNow

A partir de la integració tecnològica, els clients procedents de Bankia deixaran d'utilitzar l'app d'aquesta entitat per utilitzar l'aplicació de la banca digital CaixaBankNow, que s’hauran de baixar. A més de consultar les seves posicions i fer transferències o operar amb Bizum, CaixaBankNow permet al client contractar altres serveis com préstecs, targetes, assegurances o serveis d'inversió.

L'entitat també està informant per carta als clients de Bankia que abans que es produeixi la integració tecnològica hauran d'assegurar-se que han informat del seu mòbil a l'entitat. Altrament, no podran accedir a la banca digital ni tampoc fer compres per Internet amb targeta, ja que el número de mòbil és imprescindible per a les verificacions de seguretat.

 

NOTÍCIES RELACIONADES