Nota de premsa

OnGranada Tech City i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per impulsar l'activitat emprenedora amb caràcter innovador

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Antonio Vila, President de MicroBank, Gerardo Cuerva, President de OnGranada Tech City i Juan Ignacio Zafra, Director Territorial de CaixaBank a Andalusia Oriental i Murcia.

• El conveni signat entre OnGranada Tech City i MicroBank facilitarà l'accés al finançament a emprenedors per contribuir a la creació i promoció de projectes empresarials de caràcter innovador, amb l'objectiu de potenciar la creació d'ocupació.

• MicroBank és l'única entitat a Espanya dedicada principalment al finançament de projectes empresarials i de necessitats personals a través de microcrèdits.

El president d'OnGranada Tech City, Gerardo Cuerva, el president de MicroBank, Antonio Vila, i el director territorial de CaixaBank d'Andalusia Oriental i Murcia, Juan Ignacio Zafra, han subscrit un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials amb caràcter innovador mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament de fins a un milió d'euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d'euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import de 50.000 euros (amb un límit del 80% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d'empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per OnGranada.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment la confiança en la iniciativa i a la viabilitat del projecte, podent accedir empreses sense garanties ni avals.

Amb aquest conveni, MicroBank reforça la línia Microcrèdit Innovació, que té com a objectiu finançar l'inici o ampliació de projectes empresarials amb caràcter innovador i que comptarà amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions (FEI).

A la trobada d'aquest matí s'ha ratificat també la incorporació de CaixaBank com a soci tractor d'OnGranada Tech City, el clúster més gran tecnològic i biotecnològic d'Andalusia. OnGranada, que compta ja amb més de 640 empreses associades a tota Andalusia, té com a fi potenciar la posició de Granada i Andalusia com a places tecnològiques de referència internacional, fomentant la localització d'empreses capdavanteres, la transferència de coneixement, la posada en marxa de projectes d'I+D+i i l'emprenedoria en l'economia digital.

MicroBank és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permeten superar una dificultat temporal i faciliten el desenvolupament personal i familiar.

Durant el 2018, MicroBank ha concedit a Andalusia un total de 3.187 préstecs destinats a autònoms i microempreses per un import de 41 milions d'euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 111 milions d'euros a 19.783 iniciatives.

Acords amb més de 590 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.400 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, així com assessorar i realitzar el seguiment de projectes. Fins a aquests moments, MicroBank ha signat convenis amb 598 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.