Nota de premsa

MicroBank inicia la col·laboració amb el grup líder en inserció laboral de persones amb discapacitat a Cantàbria

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
MicroBank i l'Associació Amica impulsen la inserció laboral de persones amb discapacitat a Cantàbria

• L'Associació Amica inicia un acord de col·laboració de MicroBank en el marc del programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI).

• Aquesta col·laboració contribuirà a potenciar la seva tasca social en favor de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió, amb l'objectiu d'incrementar la generació d'un impacte social positiu a través de la seva activitat a la comunitat.

• MicroBank, a través de la nova línia de préstecs EaSI dirigits a les Empreses Socials, amplia la seva oferta a un nou àmbit dins les finances amb impacte social.

MicroBank, l'Associació Amica i els seus centres especials d'ocupació Soemca SL i Saema SL han signat tres operacions de finançament destinades a donar suport a les iniciatives socials, laborals i d'inclusió social de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social dutes a terme per aquest grup d'entitats líder en inserció laboral a Cantàbria.

Aquestes operacions s'han gestionat des del Centre d'Empreses de CaixaBank a Cantàbria, a través de la nova línia de finançament de MicroBank, Préstecs EaSI Empresa Social, que compta amb una garantia del Fons Europeu d'Inversions (FEI) emesa en el marc del Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI). Gràcies a aquest suport, les empreses socials poden accedir a aquests préstecs sense necessitat d'aportar garanties i en unes condicions altament competitives, que els permetran finançar inversions amb uns terminis de devolució de fins a deu anys (incloent-hi dotze mesos de carència) o anticipar cobraments amortitzant la totalitat del préstec quan es facin efectius.

La finalitat d'aquesta línia de préstecs específics per a l'Empresa Social és potenciar la generació d'un impacte social positiu i mesurable a través de la seva activitat, que haurà de ser reportat a MicroBank i al Fons Europeu d'Inversions (FEI) amb periodicitat anual.

Amica, propietària al 100% de les empreses d'inserció laboral Soemca i Saema, és una associació sense ànim de lucre constituïda el 1984, la missió de la qual és descobrir les capacitats de cada persona perquè aconsegueixi ser protagonista de la seva vida. La finalitat del préstec de MicroBank serà afavorir les inversions necessàries que permetin desenvolupar els seus projectes de suport a persones amb discapacitat.

Soemca és un centre especial d'ocupació per a persones amb discapacitat que focalitza la seva tasca en l'àmbit del lloguer, confecció i rentada de roba essencialment per a centres hospitalaris i hostaleria. En aquest cas, el préstec s'utilitzarà per adquirir nou equipament per a la bugaderia.

Al seu torn, Saema és un centre especial d'ocupació per a persones amb discapacitat que desenvolupa activitats mediambientals a Cantàbria, com la recuperació paisatgística, la gestió del centre de recuperació i reciclatge i la divulgació ambiental. Emprendrà l'automatització d'una planta de recuperació d'envasos, finançat en part amb el préstec de MicroBank.

MicroBank és l'únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Amb el llançament d'aquesta nova línia de Préstecs EaSI Empresa Social, MicroBank amplia la seva oferta a un nou àmbit dins les finances amb impacte social, dirigint-se a un segment emergent de l'economia la principal missió de la qual és la contribució al benestar general dels ciutadans, i especialment al dels col·lectius més vulnerables. L'entitat completa el seu compromís amb una manera de fer banca socialment responsable amb la voluntat de donar suport també a les empreses que generen amb la seva activitat un impacte positiu en la societat.

Durant 2018, MicroBank ha concedit a Cantàbria un total de 240 préstecs destinats a autònoms i microempreses per un import de 3,4 milions d'euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 3,9 milions d'euros a 763 iniciatives.

 

NOTÍCIES RELACIONADES