Nota de premsa

MicroBank finança, a través de microcrèdits, la posada en marxa o l’ampliació de 5.615 microempreses a Espanya durant 2021

Avui se celebra el Dia Europeu de les Pimes

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Simone Paolone i Morgan Garau, dos emprenedors que han creat l’app Habla Parking amb el suport de MicroBank

• Els serveis professionals, el comerç minorista i l'hostaleria i restauració són els principals sectors de les microempreses beneficiàries

• L'import mitjà dels microcrèdits concedits per MicroBank durant l'any passat va superar els 14.500 euros

 

Coincidint amb la celebració del Dia Europeu de les Pimes, MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha donat a conèixer avui el volum d'operacions protagonitzades per les microempreses, empreses amb menys de deu treballadors i facturació inferior als dos milions d'euros, així com el seu perfil majoritari.

Al llarg de 2021, MicroBank, el banc social de CaixaBank, va concedir 5.615 microcrèdits a microempreses per a iniciar o ampliar la seva activitat a Espanya per un valor total de 82,2 milions d'euros. L'import mitjà d'aquestes operacions es va situar en 14.646 euros.

Per sectors, la majoria de les microempreses finançades per MicroBank es dediquen als serveis professionals (61%), seguides de les enfocades al comerç minorista (19%), l'hostaleria i restauració (16%) i, a molta distància, el sector primari (2%) i els negocis relacionats amb les noves tecnologies (2%). En la majoria de casos (88%), el destí del finançament és l'ampliació del negoci, enfront d'un 12% que és emprat per a posar en marxa l'activitat. Respecte al perfil del sol·licitant, el 43% té estudis universitaris, mentre que el 21% té Formació Professional, un 17% ha completat el Batxillerat i un 16%, l'Educació Obligatòria.

Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid són les zones on s'han concedit més microcrèdits a microempreses, amb 1.821 i 1.053 operacions, respectivament, durant 2021, seguides d'Andalusia (742), Comunitat Valenciana (431) i Canàries (246).

Un dels nombrosos exemples de microempreses recolzades per MicroBank és el cas de Canary Islands Connection, artífex d'una innovadora app -Habla Pàrking- enfocada als turistes i mitjançant la qual es poden sol·licitar peticions relacionades amb la mobilitat urbana.

Generació de riquesa

Durant 2021, les microempreses recolzades per MicroBank van contribuir amb 2.472 milions d'euros a l'economia espanyola. Aquesta xifra augmenta fins als 3.595 milions d'euros si es tenen en compte la resta d'emprenedors recolzats per l'entitat l'any passat, dels quals 1.781 milions d'euros de manera directa i 1.813 milions d'euros de manera indirecta i induïda. L'import global equival al 0,3% del PIB espanyol. En el capítol d'ocupació, les microempreses recolzades per MicroBank van generar 4.866 nous llocs de treball al llarg de l'any passat.

“El suport a les microempreses és fonamental ja que són una part molt rellevant del teixit empresarial espanyol i la seva activitat contribueix enormement a la creació d'ocupació, riquesa i benestar. Aquests objectius estan alineats amb la nostra activitat, per la qual cosa continuarem enfocant els nostres esforços a ajudar a totes aquelles microempreses que ho necessitin”, explica Cristina González Viu, directora general de MicroBank.

Afavorir la inclusió financera

MicroBank dona resposta a diferents segments de població que no tenen prou cobertes les necessitats financeres. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, on hi té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren també de manera activa 270 entitats a tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a banda d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).