Nota de premsa

MicroBank concedeix 570,5 milions d'euros destinats a projectes que generen un impacte social positiu en el primer semestre, un 22% més

Balanç del primer semestre de l’any

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Seu de MicroBank

• Els microcrèdits dirigits a persones emprenedores i microempreses per a impulsar l'inici o l'ampliació de negocis ascendeixen a 7.334 entre gener i juny.

• Les línies específiques de MicroBank per a sectors amb impacte social van servir per a materialitzar 2.801 projectes a Espanya per valor de 122,4 milions d'euros.

 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha dedicat 570,5 milions d'euros al finançament de projectes que generen un impacte social positiu en el primer semestre de 2022, fet que suposa un increment del 22% respecte al mateix període de l'any anterior. En concret, els microcrèdits dirigits a negocis van beneficiar a 7.334 emprenedors i emprenedores a més de microempreses fins a juny de 2022. En aquest sentit, MicroBank va destinar 96,3 milions d'euros amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del teixit empresarial. L'import mitjà dels microcrèdits a negocis es va situar en els 13.136 euros, per sobre dels 12.660 euros del mateix període de l'any anterior.

Un altre dels pilars de l'activitat de MicroBank són els microcrèdits atorgats a famílies dirigits a cobrir necessitats bàsiques. En total, MicroBank ha concedit 45.635 microcrèdits a aquest col·lectiu, amb un volum de finançament que ha ascendit a 351,7 milions d'euros. La tendència a l'alça, percebuda ja al llarg de l'any passat any, es deu, en part, a la recuperació del consum familiar. L'import mitjà dels microcrèdits a famílies entre gener i juny de 2022 es va situar en 7.708 euros, enfront dels 5.845 euros del primer semestre de 2021.

Per la seva banda, el finançament dirigit a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació i la innovació, entre altres, va ajudar a materialitzar 2.801 iniciatives a Espanya fruit d'atorgar finançament per un valor global de 122,4 milions d'euros, import que representa un augment del 7,6% en relació amb els sis primers mesos de 2021.

“A MicroBank portem 15 anys treballant per a afavorir la inclusió financera i, en un context d'incertesa econòmica com l'actual, ens esforcem més, si és possible, per a fomentar la igualtat d'oportunitats”, afirma Juan Carlos Gallego, president de MicroBank. Per la seva banda, Cristina González, directora general de MicroBank, subratlla que “l'entitat es caracteritza per adaptar-se a la realitat de cada moment, posant un major èmfasi en els col·lectius que requereixen més atenció en cada circumstància amb l'objectiu final de generar riquesa i benestar en el territori”.

Banca sostenible

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres de les quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d'opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa 270 entitats de tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport d'algunes de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).