Nota de premsa

Grup CaixaBank, primera entitat a Espanya en rebre la certificació de Finances Sostenibles d’AENOR a la gestió d'actius

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Edifici corporatiu de CaixaBank a Barcelona

• La nova certificació és la primera al mercat que avala el conjunt del procés d'inversió sota criteris ASG -Ambientals, socials i de govern corporatiu- de les gestores d'actius financers.

• AENOR ha destacat els esforços de les gestores del Grup CaixaBank per integrar aquests criteris en els processos de presa de decisions d'inversió, i com aquests processos han proporcionat a l'entitat les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit.

• El Grup CaixaBank és líder al mercat espanyol tant en fons d'inversió, amb una quota del 24,9% i en gestió discrecional de carteres; com en assegurances de vida i plans de pensions, amb quotes del 32,3% i del 33,5%, respectivament (a tancament de març del 2021).

El Grup CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, s'ha convertit en el primer a Espanya en rebre la Certificació de Finances Sostenibles sota criteris ASG -Ambientals, socials i de govern corporatiu- d’AENOR. Aquesta nova certificació avala el treball i els esforços realitzats per les dues gestores del Grup per integrar aquests criteris en els processos de presa de decisisiones d'inversió; i com aquests processos han proporcionat a CaixaBank les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit.

La certificació, impulsada per CaixaBank i creada en el marc del nou “Reglament per a la certificació del procés d'inversió sota criteris ASG per a entitats gestores d'actius financers” d’AENOR, és la primera en el mercat que avala el conjunt del procés d'inversió sota criteris ASG, i aspira a convertise en un estàndard reconegut en el sector amb l'objectiu d'impulsar les finances sostenibles i l'homogeneïtzació dels criteris d'avaluació per part de tots els grups d’interés. 

Un rigorós procés d'avaluació

AENOR ha atorgat a CaixaBank aquest reconeixement després d'un exhaustiu procés d'auditoria i avaluació externa dels processos de gestió de la inversió en el Grup, en el qual s'han implicat la pràctica totalitat dels equips de les gestores treballant de manera transversal per temàtiques, des de secretaria general fins a recursos humans, passant per compliment normatiu, ISR, riscos, comunicació i màrqueting, qualitat o sistemes, entre altres.

L'entitat líder en certificació a Espanya ha avaluat, entre altres aspectes, les diferents aproximacions existents en matèria d'incorporació de criteris ASG, i les principals especificitats d'aquest procés per classe d'actius. Entre els diferents aspectes destacats, AENOR ha assenyalat la sensibilitat i compromís de les gestores després d'anys d'experiència analitzant criteris ISR; l'orientació a la transparència i la responsabilitat en el Pla Estratègic; l'ampli desenvolupament de polítiques ASG i anàlisi normativa; l'esforç formatiu dels gestors; l'adaptació i ajust organitzatiu dels equips i dels òrgans de direcció i govern amb seguiment de temes ASG; i un model de gestió de control intern sobre la base de tres línies de defensa.

Amb la nova certificació, CaixaBank posa en valor els esforços realitzats pel grup en la integració dels criteris ASG en la inversió, establint una sèrie de requisits i criteris per integrar els factors de sostenibilitat d'una manera integral en els processos d'anàlisis i de presa de decisions d'inversió per a la construcció de les carteres, així com en l'activitat d'assessorament, disseny i gestió dels productes.

A més, la certificació garanteix la transparència en el procés d'inversió ASG per als clients i els diferents grups d'interès, i reforça, amb una auditoria i validació externes, aquests processos identificant les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit. La certificació facilita també als equips gestors aprofundir en el coneixement de l'entorn en el qual es desenvolupen les companyies i identificar potencials riscos als que s’afronten. 

Compromesos amb la inversió responsable

CaixaBank, en línia amb el seu model de banca socialment responsable, està compromesa amb la inversió sostenible, entesa com aquella que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promou una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat, perseguint un impacte social i ambiental.

El 2020, l'entitat va registrar un increment d'un 176% dels saldos mitjans dels clients de Banca Privada en fons d'inversió socialment responsable (ISR).

El 2009, VidaCaixa es va convertir en la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions a Espanya en adherir-se a la iniciativa PRI, una xarxa internacional d'inversors que treballen junts per portar a la pràctica sis Principis per a la Inversió Responsable, i que està recolzada per les Nacions Unides. Avui, la companyia analitza el 100% dels seus actius sota gestió (96.467 milions d'euros a tancament del 2020) sota criteris de sostenibilitat. A més, el 2020, es va adherir als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI, per les seves sigles en anglès), elaborats per l’UNEP FI.

Per part seva, CaixaBank AM també està adherida als PRI des del 2016, integrant en la gestió els aspectes socials, ambientals i de bon govern que estableix Nacions Unides amb el 88,2% dels actius en fons espanyols gestionats sota els criteris de sostenibilitat.

Sobre VidaCaixa

VidaCaixa, la gestora de plans de pensions del Grup CaixaBank, és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya en patrimoni gestionat en assegurances de vida i fons de pensions, amb 96.467 milions d'euros de recursos gestionats, i quotes de mercat a tancament del 2020 del 29,3% en assegurances de vida (enfront del 28,1% el 2019), i del 26,3% en plans de pensions (25,5% el 2019). Si s'incorporen els actius de Bankia després de la fusió, CaixaBank reforça aquestes quotes, que pugen fins al 32,3% en provisions d'assegurances de vida, i el 33,5% en plans de pensions, a tancament de març del 2021.

Sobre CaixaBank Asset Management

CaixaBank AM, la gestora de fons d'inversió, SICAV i carteres de gestió discrecional del Grup CaixaBank, amb un total de 53.336 milions d'euros de patrimoni sota gestió a tancament del 2020, és la gestora líder a Espanya amb una quota de mercat en fons d'inversió del 17,50% a març del 2021 (17,07% en el 2019). La gestió discrecional de carteres representa un 57% del patrimoni gestionat, amb 32.200 milions d'euros a tancament de març del 2021.

Actualment, CaixaBank AM opera en cinc seus: Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto i Luxemburg, per la qual cosa ofereix vehicles d'inversió a diferents territoris que donen solució a les necessitats dels inversors.

Sobre AENOR

AENOR és una entitat de serveis professionals que identifica i ajuda a corregir les bretxes de competitivitat de les empreses, sectors i del teixit econòmic en general. Contribueix a la transformació de la societat creant confiança entre organitzacions i persones mitjançant serveis d'avaluació de la conformitat (certificació, inspecció i assajos), formació i informació.

AENOR és l'entitat líder en certificació a Espanya, que ja desenvolupa operacions a 90 països. Més de 80.000 centres de treball al món tenen algun dels certificats d’AENOR a camps com la Gestió de la Qualitat, Sostenibilitat, Verificació d'Informació no Financera, Benestar Animal, Seguretat i Salut en el Treball, Digitalització o Compliance.