No mostrar més aquest missatge

Opinió

França: la porta d'entrada d'Espanya a Europa


icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Foto de la Torre Eiffel de Paris

Les relacions entre França i Espanya són les pròpies de dos països veïns i competidors, però alhora, actuen la majoria d'ocasions com a socis i parts complementàries de qualsevol iniciativa que impliqui les dues parts. A tots dos països els uneix una llarga tradició de llaços econòmics, comercials, culturals i polítics. Tot i que la major part de les vegades el diàleg entre francesos i espanyols acaba sent en anglès, aquesta situació anirà canviant en el futur. L'espanyol és, després de l'anglès, la segona llengua estrangera més estudiada a França, per més de 2,5 milions d'alumnes.

 L'experiència internacional que he tingut en altres països, amb els processos d'adaptació que això comporta, m'ha ajudat en la meva recent incorporació a França com a director de l'oficina de representació de CaixaBank a París. Conèixer la cultura empresarial local és vital.

"A França, el tracte és molt formal, les relacions professionals prevalen per sobre de les personals, parlar francès ajuda molt, els processos de negociació solen ser lents, hi ha un alt grau de jerarquització, i el preu és l'últim que es negocia"

 França té una important herència industrial i una projecció internacional consolidada. L'economia francesa millorarà el seu ritme de creixement el 2018-2019, afavorida per la recuperació gradual del mercat laboral, la millora de la confiança empresarial i unes condicions financeres favorables. L'expansió econòmica bascularà fonamentalment sobre la demanda interna*. El govern francès està tractant de guanyar pes en el posicionament internacional de França i donar suport decididament el projecte de la Unió Europea, a més d'emprendre reformes estructurals per enfortir el creixement futur del país. Tot això està generant un interès per a les empreses estrangeres que vulguin invertir o seguir invertint a França.

 La banca del país es troba, en general, en bones condicions per adaptar-se a la Unió Bancària Europea. Igualment, França compta amb una elevadíssima taxa de bancarització (99%) i una xarxa bancària densa, amb unes 36.000 oficines. Les cinc primeres entitats franceses concentren el 80% del negoci i la clientela i tenen, a més, una elevada presència internacional*.

"França és actualment, com ha estat durant molts anys, el primer client comercial d'Espanya"

 Les exportacions espanyoles amb destinació al país veí representen més del 15% del total de l'economia francesa, per un import de 41.636 milions el 2017. D’altra banda, les vendes de productes francesos al mercat espanyol són també importants, i Espanya és avui el segon client de França amb un volum de 33.331 milions d’euros l’any 2017, amb un saldo positiu per a Espanya. A la balança comercial, té un paper important el turisme, la venda de vehicles, de maquinària, tant mecànica com elèctrica, de fruites i hortalisses, de matèries plàstiques, fosa, etc. *** A més, el turisme és i seguirà sent crucial.

 Avui, França és un país amb un elevat atractiu per a les empreses espanyoles per la seva inigualable posició geogràfica al cor de l'àrea econòmica europea. A més, compta amb una magnífica xarxa de transport, el que el converteix en la porta d'entrada més lògica per a les empreses espanyoles a l'exterior, i amb mà d'obra qualificada i competent. Encara ens uneixen més coses: la proximitat cultural i un marc jurídic i institucional que, a grans trets, resulta molt semblant.

Equip de l’oficina de representació de CaixaBank a París

 

"Les inversions franceses a Espanya han suposat el 2017 el 9,7% del total, situant-se en el cinquè lloc dels països que més van invertir a Espanya"

 Per la seva banda, les inversions espanyoles a França van suposar en el mateix període un 14,1% del total, el que el situa en el segon país de destí d'inversions, només per darrere dels Estats Units. ****

 Més enllà d'algunes diferències geogràfiques, demogràfiques i macroeconòmiques de pes -França té una mica més del 20% de superfície que Espanya, més del 40% de població, i el doble de PIB que Espanya-, les dues nacions comparteixen espais geogràfics, característiques, interessos, estratègies i objectius comuns.

 Hi ha arguments per pensar que les relacions comercials i empresarials entre Espanya i França seguiran creixent i enfortint-se en el futur. La comunicació i la bona entesa faran que sorgeixin noves oportunitats de cooperació per a les empreses de tots dos països.

 

 

 

* CaixaBank Research

** Federation Bancaire Française et Insee

*** ICEX

**** Registre d'Inversions Estrangeres. Secretària d'Estat de Comerç.