Nota de premsa

Comunicat

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
App de CaixaBank

CaixaBank ha mantingut avui amb la Representació Legal dels Treballadors (RLT) la segona reunió del període informal de consultes per al procés de reestructuració de l'entitat.

La direcció ha comunicat que, després d'una detallada anàlisi de les necessitats de la xarxa comercial i dels serveis corporatius, ha arribat a la conclusió que és necessari posar en marxa un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 8.291 contractes. Aquest procés és degut a motius productius i organitzatius, donades les duplicitats i sinergies derivades de la fusió i les circumstàncies actuals del mercat.

La direcció ha explicat que els criteris que s'aplicaran per determinar l'afectació del procés seran:

  • Voluntariedad, com a criteri preferent, encara que sempre tenint com a límit màxim la quota d'excedent identificat en cada territori o àrea funcional i establint mesures que evitin el desequilibri generacional. Per aquest motiu, es planteja que el percentatge de persones treballadores majors de 50 anys que s'adscriguin voluntàriament al pla de baixes no podrà superar el 50% del total de sortides.
  • Meritocràcia, com a criteri que s'aplicarà en segon terme, després de l'aplicació de la voluntarietat que garanteixi l'equilibri generacional.

Durant la reunió, s'ha plantejat també la proposta d'indemnització per a les extincions de contracte i s'ha traslladat el compromís de l'entitat amb un pla de recol·locació i acompanyament de totes les persones afectades per facilitar la seva incorporació i adaptació a un nou lloc de treball, que serà absolutament diferencial i del qual es donarà més detall en properes reunions.

D'altra banda, la direcció ha presentat una proposta de canvis en les condicions laborals per avançar cap a un marc de condicions sostenible i unificat, independentment de l'entitat de procedència de cada empleat. Es tracta de la unificació de mesures relacionades fonamentalment amb aspectes complementaris de la remuneració i la previsió social, així com qüestions vinculades a la flexibilitat necessària per avançar en el model de negoci i mantenir la sostenibilitat de la xarxa rural.

Fins a l'entrada en vigor d'aquest nou marc, els empleats conservaran les seves condicions actuals. Una vegada el nou marc estigui vigent, es pretén, com a norma general, que els empleats mantinguin la seva remuneració actual, llevat que les noves condicions acordades suposin una millora, cas en el qual els canvis s'aplicaran amb la progressivitat que s’acordi. Aquestes noves condicions seran també les que s'aplicaran als nous empleats que es puguin incorporar en el futur.

 

NOTÍCIES RELACIONADES