Nota de premsa

CaixaBank reforça el seu compromís amb la inversió sostenible amb la màxima qualificació (A+) del PRI

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Jordi Gual, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat

• VidaCaixa i CaixaBank Asset Management revaliden la seva qualificació A+ per la seva gestió destacada en Estratègia i Bon Govern. BPI Gestão de Activos, por la seva banda, obté la mateixa qualificació, per primera vegada, després de signar els PRI l’abril del 2019.

• Es tracta de la nota més alta que atorga l’organisme PRI, recolzat per les Nacions Unides, només assolida per un terç dels signants dels principis en el món i per menys del 10% dels signants el 2019.

CaixaBank, a través de les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, ha revalidat la màxima qualificació (A+) en inversió responsable segons els principis PRI, una iniciativa que compta amb el suport de les Nacions Unides, en reconeixement al ferm compromís de l’entitat per donar impuls a la inversió sostenible a través de la integració de criteris socials, ambientals i de bon govern en les seves decisions i productes d’inversió. Per la seva part, BPI Gestão de Activos ha obtingut per primera vegada la mateixa qualificació, després de firmar els PRI l’abril del 2019. Només un terç del total de les entitats signants (formades per societats d’inversió, empreses proveïdores de serveis i gestores d’inversió d’arreu del món) assoleixen aquesta qualificació. Així mateix, el 2019 menys del 10% de les companyies signants van aconseguir aquesta puntuació.

L’associació internacional d’inversors institucionals que promou els Principis per a la Inversió Responsable marcats per les Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès) ha valorat l’alt grau d’implementació dels principis consolidats internacionalment en aquest àmbit per part de l’asseguradora i la gestora de fons d’inversió de CaixaBank, en concret en l’àmbit de l’Estratègia i Bon Govern.

En el cas de VidaCaixa, la puntuació ha millorat en els apartats de renda variable directa i propietat privada, incrementant els diàlegs amb companyies i a través de la participació en les Juntes Generals d’Accionistes de les empreses en les que inverteix. En el cas de CaixaBank Asset Management, la millora respecte a l’any anterior s’ha produït principalment en l’apartat de la renda variable cotitzada.

El PRI és la xarxa internacional d’inversors més gran del món, amb més de 3.000 entitats adscrites, que impulsa i promou la inversió responsable i compta amb el suport de les Nacions Unides, en associació amb la iniciativa UNEPFI i el Pacte Mundial de l’ONU. Per al PRI, un sistema financer global econòmicament eficient i sostenible és crucial per a la creació de valor a llarg termini.

Compromesos amb la inversió responsable

CaixaBank, en línia amb el seu model de banca socialment responsable, està compromesa amb la inversió sostenible, entesa com aquella que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promou una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat. El 2019, es va registrar un increment del 501% dels saldos mitjans dels clients de Banca Privada en fons d’inversió socialment responsable (ISR). Els productes de VidaCaixa i de CaixaBank AM relacionats amb aquest àmbit estan registrant increments de rendibilitat mitjana i en patrimoni, la qual cosa és una mostra de que és possible conciliar la rendibilitat amb la inversió responsable.

El 2009, VidaCaixa va esdevenir la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions a Espanya en adherir-se als PRI. Avui, el 100% dels seus actius sota gestió (93.011 milions d’euros a tancament del 2019) i, per tant, tots els seus productes s’analitzen sota criteris de sostenibilitat. Durant el 2020, les principals millores implementades per l’entitat, que li han permès mantenir la màxima qualificació, han estat la promoció de nous drets polítics, l’adhesió a la iniciativa col·laborativa Climate Acción 100+ o la millora de la transparència a través d’accions de comunicació.

La rendibilitat mitjana dels plans de pensions de CaixaBank, a través de VidaCaixa, històricament ha aconseguit superar la mitjana a Espanya a 1, 3, 5 i 10 anys.

Per la seva banda, CaixaBank AM ha aconseguit per segon any consecutiu la qualificació màxima. El 2020, la gestora ha impulsat els drets polítics i noves adhesions col·laboratives i el 2019 va posar en marxa un pla de formació en environmental, social and governança (ESG, per les seves sigles en anglès) amb el programa EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA), que té com a objectiu formar a un terç dels empleats en inversió socialment responsable. Aquest tipus d’inversió té en compte criteris mediambientals, socials i de governança empresarial que generin rendiments financers competitius a llarg termini i impacte social positius. El 85,3% del actius en fons espanyols de CaixaBank AM (poc més de 46.600 milions d’euros en el moment de l’anàlisi de dades) es gestionen sota els criteris de sostenibilitat.

En relació a la gamma més específica ESG, destaquen el CaixaBank Selección Futuro Sostenible, que inverteix un mínim de 75% en institucions d’inversió col·lectiva que segueixen criteris d’inversió sostenible gestionades per societats de reconegut prestigi internacional. A tancament de juny del 2020, comptava amb un patrimoni de 242 milions d’euros (+78% vs. desembre 2019).

Per altra banda, el MicroBank Fondo Ético és un fons mixt, ètic i solidari que integra la recerca de rendibilitat amb criteris vinculats a la responsabilitat social. A més, té un component solidari, ja que cedeix el 25% de la comissió de gestió a organitzacions no lucratives, mentre que la Fundació “la Caixa” aporta un import equivalent per a un projecte de cooperació internacional. A tancament de juny del 2020, comptava amb un volum de 99 milions d’euros (+8,8% vs. desembre 2019).

Finalment, el MicroBank Fondo Ecológico és un fons de renda variable internacional que inverteix en una selecció de fons ecològicament responsables de sectors com ara les energies renovables, l’alimentació ecològica, el reciclatge o el tractament d’aigües, entre d’altres. A tancament de juny del 2020, comptava amb un volum de 37,2 milions d’euros (+13,7% vs. desembre 2019).

BPI Gestão de Activos es va convertir l’abril del 2019 en la primera societat gestora de fons d’inversió portuguesa en signar els PRI. Per això, va desenvolupar un profund procés d’alineament amb les millors pràctiques del Grup en termes de sostenibilitat i inversió responsable.

A més d’aprovar pràctiques i procediments d’inversió socialment responsables alineats amb el seu accionista CaixaBank Asset Management, BPI GA ha participat activament en el pla estratègic d’aquesta entitat.

Des de llavors, la gestora ha fet un projecte en una reputada escola de negocis portuguesa per accelerar i aprofundir els seus processos d’ISR, inclòs el desenvolupament d’un pla de formació en factors mediambientals, socials i de govern de tota la plantilla de la gestora.

Al seu torn, BPI GA també va ser la primera entitat portuguesa en signar el pacte Climate Action 100+ per impulsar la transició a una energia neta i contribuir a assolir els objectius de l’Acord de París del 2015 (COP21).

Finançament sostenible

Durant el primer semestre del 2020, CaixaBank ha seguit treballant per impulsar el finançament d’activitats sostenibles, segons els criteris ESG:

En relació als préstecs verds, destinats a finançar activitats la finalitat de les quals tingui un impacte mediambiental certificat, CaixaBank s’ha situat en la 2a. posició a nivell europeu (junt amb Lead Bank) amb un volum de 383 milions de dòlars. Així mateix, en relació amb l’àmbit d’operatives en l’activitat de préstecs verds i ESG, segons Refinitiv League Tables, CaixaBank s’ha situat en el primer semestre de l’any, com Mandated Lead Arranger, en 9a. posició a nivell mundial per nombre d’operacions i en 12a. per volum, amb 18 operacions i 1.654 milions de dòlars.

A més, CaixaBank ha signat 8 préstecs amb un volum de 867 milions d’euros les condicions dels quals estan vinculades al reconeixement del bon exercici en sostenibilitat de les companyies. Aquest exercici es pot mesurar per la millora dels indicadors ambientals o per la qualificació obtinguda per part dels índexs ESG realitzats per entitats independents.

En aquest àmbit, cal destacar la signatura del primer contracte de factoring sostenible d’Espanya. L’operació es caracteritza per incloure criteris de sostenibilitat en la política de preus d’aquest mètode de finançament a curt termini.

Addicionalment, en el primer semestre del 2020 CaixaBank ha participat en la col·locació de 5 emissions de bons verds per un import de 3.700 milions d’euros (2.550 milions el 2019).

Els sis principis PRI

Els Principis d’Inversió Responsable es van llançar l’abril del 2006 a l’empara de les Nacions Unides. Des de llavors, el nombre d’institucions signants ha passat de 100 a més de 30.000 provinents de més de 60 països, i que gestionen actius per valor de més de 80 bilions de dòlars.

Es tracta d’un conjunt de principis, desenvolupats per i per als inversors, voluntaris i aspiracionals, que presenten un seguit d’accions amb les que les empreses signants poden incorporar els factors ESG en els criteris d’inversió i contribuir a desenvolupar un sistema financer global més sostenible:

  • Incorporar criteris ESG en els processos d’anàlisi i adopció de decisions en matèria d’inversions.
  • Ser propietaris de béns actius i incorporar criteris ESG en totes les pràctiques i polítiques.
  • Demanar a les entitats en les que s’inverteix que publiquin les informacions apropiades sobre les qüestions ESG.
  • Promoure l’acceptació i aplicació dels Principis en la comunitat global d’inversions.
  • Col·laborar per millorar l’eficàcia en l’aplicació dels Principis.
  • Informar sobre activitats i progressos en l’aplicació dels Principis.
 

NOTÍCIES RELACIONADES