Nota de premsa

CaixaBank publica el diagnòstic estratègic de l’economia de Castella-La Manxa

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Emilio Ontiveros, president d´AFI; Juan Alfonso Ruiz Molina, conseller d´Hisenda i Administracions Públiques de Castella-La Manxa; Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa; Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank a Castella-La Manxa i Extremadura; Enric Fernández, economista en cap de CaixaBank i Patricia Franco, consellera d´Economía, Empreses i Ocupació de Castella-La Manxa.

• L'últim volum de la Col·lecció Comunitats Autònomes ofereix un diagnòstic estratègic de Castella-La Manxa en el qual s'analitzen les fortaleses i oportunitats, així com les febleses i amenaces a les quals s'enfronta la regió.

• El diagnòstic estratègic estudia els principals components socioeconòmics, posant l'accent principalment en els processos demogràfics, econòmics, territorials i mediambientals, amb l'objectiu de contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i proveir un punt de partida per a articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

• L'estudi també destaca la conveniència de reforçar les fortaleses actuals de la regió i proposa estratègies per al desenvolupament de la cohesió socioeconòmica territorial i per a la innovació de les petites empreses.

• La presentació ha comptat amb la presència d'Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa; Patricia Franco, consellera d'Economia, Empreses i Ocupació; Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank a Castella-La Manxa i Extremadura; Enric Fernández, economista en cap de l'entitat financera; i Emilio Ontiveros, president de AFI.

 

CaixaBank ha publicat avui el tretzè número de la Col·lecció Comunitats Autònomes de CaixaBank Research, corresponent a l'economia de Castella-La Manxa. Aquesta sèrie de publicacions té com a objectiu contribuir al coneixement de la realitat econòmic-territorial de les diferents regions que conformen el conjunt d'Espanya, a través de la realització de diagnòstics estratègics que estudien cadascun dels principals components socioeconòmics regionals de forma individualitzada.

La presentació de l'informe ha comptat amb la presència d'Emiliano García-Page, president de Castella-La Manxa; Patricia Franco, consellera d'Economia, Empreses i Ocupació; Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank a Castella-La Manxa i Extremadura; Enric Fernández, economista en cap de l'entitat financera; i Emilio Ontiveros, president de AFI, consultora encarregada de l'elaboració de l'informe.

A més, fins al Palau de Fuensalida -seu del govern regional- s'han desplaçat representants del teixit empresarial i agroalimentari castellà-manxec.

El diagnòstic estratègic territorial de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa analitza les fortaleses i oportunitats, així com les febleses i amenaces a les quals s'enfronta la regió. Seguint la metodologia dels volums anteriors, a través de la qual s'ha comptat amb el suport d'estadístiques i informes oficials, programes institucionals en curs i opinions de destacats actors empresarials, socials i institucionals de la regió, s'han analitzat els principals components socioeconòmics de Castella-la Manxa. En aquest sentit, s'ha posat l'accent principalment en els processos demogràfics, econòmics, territorials i mediambientals. Aquesta publicació té com a objectiu contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i proveir un punt de partida per articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur replet de reptes i oportunitats.

Fortaleses i oportunitats de l'economia de Castella-La Manxa

Les conclusions d'aquest estudi destaquen la conveniència de reforçar i ampliar les fortaleses actuals de Castella-La Manxa, com la diversitat del teixit industrial, l'especialització en la indústria agroalimentària, el potencial del sector energètic, la digitalització, l'economia circular i el turisme interior. A més, es proposen respostes a algunes de les seves febleses més significatives, com són el declivi sociodemogràfic d'algunes zones rurals i les dificultats per a competir i innovar de les petites empreses. L'objectiu últim és aportar solucions que permetin a Castella-La Manxa avançar cap a un sistema productiu més eficient i sostenible que ampliï les oportunitats d'ocupació i riquesa.

La regió ha de continuar apostant per la indústria agroalimentària, sector en el qual exhibeix avantatges competitius clars. El repte del sector passa per superar les estratègies que prioritzen la quantitat, avançant en termes de qualitat i transformació de producte, ineludible si es vol millorar la rendibilitat de les activitats i generar noves ocupacions. Resulta crucial, per tant, potenciar les activitats de transformació en els nuclis intermedis que actuen com a pols de fixació de la població en les zones rurals.

La difusió d'activitats des de Madrid a les zones contigües, el dinamisme dels enclavaments urbans industrials, al costat dels pols agroalimentaris, ha generat un sector industrial diversificat que inclou activitats capdavanteres. La puixança d'aquestes àrees requereix la millora contínua de l'ecosistema empresarial en termes de capacitat competitiva i de potenciació de serveis complementaris que augmenti el valor afegit de les produccions.

El sector turístic és un altre dels actius econòmics amb possibilitats de creixement, tant pels valuosos recursos culturals i naturals, com per la proximitat del gran mercat emissor madrileny. En virtut d'això, donar suport a projectes i emprenedories turístiques pot millorar l'atracció i retenció de visitants i actuar com a locomotores per al desenvolupament de l'oferta turística.

La disponibilitat espacial i les condicions bioclimàtiques idònies de Castella-La Manxa fan que el sector de les renovables s'ofereixi com una altra dels avantatges comparatius de la regió. Comptar amb un marc normatiu adequat afavoriria l'expansió del sector.

Diverses iniciatives escomeses a la regió tenen com a focus la difusió d'una economia “descarbonizada”, al costat del foment de nous nínxols d'activitat i ocupació i un desenvolupament territorial més equilibrat.

Reptes i desafiaments de la Comunitat

Avançar en la cohesió socioeconòmica de la regió, no només amb infraestructures de transport convencionals, sinó cada vegada més a través de les xarxes telemàtiques i els serveis digitals, així com abordar iniciatives transversals que transcendeixin les escales locals, són alguns dels desafiaments als quals s'enfronta Castella-La Manxa. L'aposta per les noves tecnologies d'algunes regions del nord d'Europa mostra el camí a seguir per a escapar de les inèrcies de declivi sociodemogràfic i despoblament. Així mateix, la proximitat amb la Comunitat de Madrid brinda excel·lents oportunitats per a continuar atraient activitats econòmiques i habitants que consolidin els eixos de desenvolupament i ampliïn les zones beneficiades pels processos de difusió. Això ha d'anar acompanyat d'una planificació urbana-territorial ordenada i sostenible.

Un altre dels reptes radica a avançar en una estructura amb empreses que guanyin pes i projecció internacional. El Pla Avanci (2016-2019) ha incidit en el finançament i innovació, prioritzant els sectors estratègics i l'especialització econòmica, i recentment el Govern autonòmic ha llançat el programa “Creix Empreses”. D'igual manera, s'han emprès estratègies de transformació digital amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat del teixit empresarial, el capital humà i les infraestructures digitals.

La sintonia existent entre l'administració autonòmica i els agents econòmics, exemplificat en els progressos aconseguits en el “Pacte per la Recuperació Econòmica de Castella-La Manxa”, ha de ser aprofitada per abordar aquestes polítiques de forma conjunta, millorant la seva eficiència i mobilitzant més recursos. En aquest sentit, el balanç estratègic de l'estudi planteja recomanacions o guies d'acció que puguin ser d'utilitat per a les iniciatives de desenvolupament dels agents regionals.

La col·lecció Comunitats Autònomes és una de les publicacions de recerca econòmica de CaixaBank Research. Totes les seves publicacions estan disponibles a www.caixabankresearch.com i l'estudi “L'economia de la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa: diagnòstic estratègic” pot consultar-se a:

http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/comunidades-autonomas