Nota de premsa

CaixaBank presenta un pla per recol·locar en ocupacions estables i de qualitat els professionals que surtin del banc

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank

• Tots els adscrits al pla de recol·locació que siguin actius en la cerca d’ocupació comptaran amb acompanyament durant el temps que necessitin i tindran la possibilitat de tornar a acollir-se a aquest si el nou lloc no respon a les seves expectatives.

• L'entitat impulsa el pla en col·laboració amb LHH (Grup Adecco), especialista en projectes de transició professional i desenvolupament del talent.

• El pla inclou una àmplia varietat d'opcions per ajudar a dissenyar un nou pla de carrera professional, des de sessions de ‘coaching’ i ‘reskilling’, fins a suport en la creació d'empreses, un programa de talent sènior i la col·laboració de ‘headhunters’ internacionals.

• CaixaBank col·laborarà amb la consultora estratègica McKinsey i entitats sectorials per impulsar una profunda anàlisi del mercat laboral i de les noves oportunitats d’ocupació a escala local a curt i mig termini.

CaixaBank ha presentat avui a la Representació Laboral dels Treballadors (RLT) el pla de recol·locació dissenyat per ajudar a aconseguir una ocupació estable a totes aquelles persones afectades pel procés de reestructuració de l'entitat.

Es tracta d'un ampli conjunt de mesures dirigides a reubicar en un nou lloc de treball estable i ajustat al seu perfil professional a cada treballador que abandoni el banc i vulgui adherir-se al pla de manera activa. Per aconseguir l'objectiu de recol·locació de la totalitat dels afectats, el banc compta amb el suport de LHH (Grup Adecco), empresa especialista en projectes de transició professional i desenvolupament del talent, amb una àmplia experiència en processos de reestructuració del sector bancari, en què ha aconseguit taxes de recol·locació molt altes.

Així mateix, per aprofundir en la detecció dels sectors d'activitat amb més possibilitats de crear ocupació a curt i mig termini en tota la geografia espanyola, CaixaBank col·laborarà amb la consultora estratègica de referència internacional McKinsey en la realització d'un estudi en profunditat del mercat laboral a escala provincial. Aquest estudi, apalancat en les eines de McKinsey Global Institute (MGI), posarà especial atenció en totes aquelles regions en què la reestructuració tindrà més impacte.

McKinsey, en col·laboració amb diverses entitats sectorials, analitzarà les perspectives econòmiques per territoris i identificarà els sectors amb millors expectatives d'evolució i els perfils professionals necessaris per cobrir la demanda de talent de les noves empreses emergents a escala local i amb el més gran nivell de detall possible. CaixaBank, amb presència en 2.200 municipis d'Espanya, és una de les entitats financeres amb més capil·laritat del país.

En base a aquest treball, el pla de recol·locació de CaixaBank podrà incloure un sistema d'orientació i capacitació exhaustiva dels seus professionals ajustats a les noves necessitats del mercat de treball.

Assessorament i acompanyament a mida i sense límit de terminis

La proposta de CaixaBank per assessorar i acompanyar a tots els empleats afectats durant tot el procés és un factor diferencial del pla de recol·locació. Els que s’hi acullin comptaran amb tot el suport que requereixin no només per identificar les ofertes de treball adequades al seu perfil i afrontar els processos de selecció, sinó per, d'una manera profunda i detallada, dissenyar un projecte laboral de futur totalment personalitzat i redefinir el seu propi pla de carrera.

Aquesta proposta inclou des d'un pla de consultoria il·limitat fins a sessions de coaching i una amplíssima oferta de formació, amb accés a més de 16.000 cursos de la plataforma internacional de LHH per a l'adquisició de noves competències i la recapacitació, quan sigui necessari, cap a perfils més pròxims a les noves demandes laborals. El pla de formació podrà completar-se amb un altre tipus de cursos quan aquests siguin recomanables per potenciar el projecte laboral que desitja emprendre l'empleat. Igualment, els membres del programa rebran ajuda i assessorament per reforçar la seva marca personal i la seva visibilitat en xarxes socials i fòrums rellevants per a la seva especialitat.

El pla no només aposta per la recol·locació, sinó per la consolidació de l'empleat en el seu nou lloc de treball i el desenvolupament de la seva carrera professional. Els candidats comptaran amb aquest pla d'acompanyament de forma indefinida fins que es trobin assentats en la seva nova ocupació.

A més, podran tornar acollir-se al pla en cas que acceptin una oferta de treball i quan iniciïn la seva nova etapa laboral considerin que el lloc no respon a les seves expectatives o al projecte professional que volen emprendre.

Un ampli pla de mesures per donar resposta a totes les situacions

Per poder canalitzar les diferents inquietuds i interessos del col·lectiu d'afectats i ajudar-los a construir un projecte laboral de futur totalment a mida, el pla de recol·locació ofereix diverses fórmules innovadores d'assessorament, amb un important capítol dedicat a la creació de projectes d'emprenedoria i a la col·laboració amb start-ups, moltes d'elles demandants de perfils especialistes en finances i orientació al client.

D'altra banda, per a aquells que estiguin considerant enfocar la seva carrera des d'un punt de vista internacional, el pla inclou la possibilitat de fer la cerca de treball en diversos països, gràcies a la col·laboració de la xarxa internacional de headhunters i networking de LHH. Igualment, existeix un programa especial per als que valorin la possibilitat d'incorporar-se com a consellers independents a altres companyies.         

Així mateix, CaixaBank ha preparat un paquet especial de mesures per atendre al col·lectiu de més grans de 50 anys, que habitualment acostuma a trobar més dificultats per mantenir-se en el mercat laboral.

En cas que algun dels professionals així ho prefereixi, podrà transferir l'ajuda del pla a un familiar de primer grau (fills o parella) que estigui en situació d'atur o desitgi millorar en la seva carrera.

 

 

 

NOTÍCIES RELACIONADES