Nota de premsa

CaixaBank culmina els tràmits legals de la fusió amb Bankia per esdevenir el banc líder a Espanya

L'operació, que va ser aprovada per àmplia majoria per les Juntes Generals Extraordinàries d'Accionistes de CaixaBank i de Bankia a principis de desembre del 2020, ha obtingut totes les autoritzacions pertinents i avui s'ha inscrit en el Registre Mercantil.

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar

• CaixaBank tindrà prop de 20 milions de clients i 623.800 milions d'euros en actius totals, i esdevindrà el banc de referència a Espanya, amb una quota de crèdits i dipòsits del 26% i 24%, respectivament, i una presència geogràfica diversificada i equilibrada.

• Les accions de Bankia deixaran de cotitzar el 26 de març a tancament de mercat i les noves accions de CaixaBank emeses com a conseqüència de la fusió cotitzaran el pròxim 29 de març.

• José Ignacio Goirigolzarri serà president executiu de l'entitat un cop sigui designat pel nou Consell d'Administració de CaixaBank, que té previst reunir-se durant els pròxims dies.

• José Ignacio Goirigolzarri: “La fusió entre CaixaBank i Bankia marca una fita en la història del sistema financer espanyol. Afrontem aquest repte des d'una posició de fortalesa que ens permet ser part activa en la solució de l'actual crisi, així com convertir-nos en un actor molt rellevant per a la recuperació socioeconòmica del nostre país”.

• L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, es manté com el primer executiu de CaixaBank i presidirà el Comitè de Direcció.

• Gonzalo Gortázar: “Una operació transformacional com aquesta és necessària per adaptar-se a un nou entorn on les condicions han canviat com a conseqüència de la disrupció tecnològica i l'entorn econòmic. Ens anticipem per seguir sent un factor clau de suport a famílies i empreses”.


CaixaBank ha culminat avui els tràmits legals de la fusió amb Bankia, després de la inscripció de l'escriptura de fusió en el Registre Mercantil. L'operació, que suposa la creació de l'entitat líder del sector financer a Espanya, va ser aprovada per àmplia majoria per les Juntes Generals Extraordinàries d'Accionistes de CaixaBank i de Bankia el desembre passat i ha obtingut totes les autoritzacions pertinents.

L'operació compleix així amb el calendari establert el setembre passat per materialitzar la fusió legal durant el primer trimestre del 2021 i manté l'objectiu d'executar la integració operativa entre les dues entitats abans de finalitzar el 2021.

CaixaBank, entitat clau per donar suport a l'economia

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri ‑pendent de la seva designació pel Consell d'Administració durant els pròxims dies-, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, han assenyalat que l'objectiu de l'entitat és seguir sent un factor clau de suport a famílies i empreses, i esdevenir un actor molt rellevant per a la recuperació socioeconòmica del nostre país.

Per a Goirigolzarri, “la fusió entre CaixaBank i Bankia marca una fita en la història del sistema financer espanyol; un projecte que comencem amb una tremenda il·lusió, però sent molt conscients que els reptes que tenim al davant no són menors”. En aquest sentit, Goirigolzarri ha afegit que “afrontem aquest repte des d'una posició de fortalesa que ens permet ser part activa en la solució de l'actual crisi i, sobretot, ser l'entitat que més a prop estigui dels nostres clients i de la societat”.

Per part seva, Gortázar ha subratllat que “la integració de CaixaBank i Bankia ens converteix en el líder destacat del sector financer a Espanya. Un lideratge que seguirem posant al servei dels nostres clients i de tota la societat, en línia amb el nostre origen fundacional i la nostra vocació social”. En opinió de Gortázar, “una operació transformacional com aquesta és necessària per adaptar-se a un nou entorn on les condicions han canviat com a conseqüència de la disrupció tecnològica i l'entorn econòmic".

Creació del líder destacat del sector financer espanyol

CaixaBank tindrà prop de 20 milions de clients a Espanya i 623.800 milions d'euros en actius totals, un volum que el convertirà en el banc de més dimensió del mercat domèstic, amb una posició rellevant a nivell europeu, i una capitalització borsària superior als 20.500 milions d'euros. 

A més, CaixaBank reforçarà el seu lideratge en banca retail a Espanya, amb la primera posició per quota de mercat en tots els productes clau: dipòsits (24%), crèdits (26%) i estalvi llarg termini (29%), que inclou les assegurances d'estalvi, els fons d'inversió i els plans de pensions.

L'entitat assoleix una presència geogràfica equilibrada i diversificada, amb la xarxa d'oficines més extensa i especialitzada del sector, i pretén mantenir la proximitat al territori i la inclusió financera que CaixaBank i Bankia sempre han demostrat. L'entitat combinada tindrà presència en al voltant de 2.200 municipis, i en 299 serà l'única entitat amb representació.

La capil·laritat de la xarxa juntament amb les capacitats digitals –amb 10 milions de clients digitals a Espanya– permetran seguir millorant l'experiència del client.

Les noves accions de CaixaBank cotitzaran el pròxim 29 de març

Els Consells d'Administració d'ambdós bancs van aprovar el 17 de setembre del 2020 l'equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. El preu pactat inclou una prima del 20% sobre l'equació de bescanvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima del 28% sobre la mitjana d'equacions de bescanvi dels tres mesos anteriors a l'anunci.

Si es considera el nombre total d'accions en circulació de Bankia que podrien acudir al bescanvi, el nombre màxim d'accions de CaixaBank a emetre per atendre el bescanvi de la fusió ascendeix a la quantitat de 2.079.209.002 accions ordinàries de CaixaBank d'un euro de valor nominal cadascuna d'elles.

Les accions de Bankia deixaran de cotitzar el 26 de març a tancament de mercat i les noves accions de CaixaBank emeses com a conseqüència de la fusió cotitzaran el pròxim 29 de març. Les accions lliurades donaran als seus titulars els mateixos drets que corresponen a la resta d'accionistes de CaixaBank.

Els clients no hauran de fer cap gestió

Malgrat la integració formal, culminada avui, l'operativa dels clients no canviarà, pràcticament, fins a la migració de la plataforma operativa de cada entitat, en un procés que té previst executar-se abans que finalitzi l'any.

Els comptes corrents i les llibretes d'estalvi canviaran de numeració. Aquest canvi, tanmateix, no afectarà als rebuts domiciliats ni a les transferències ni als abonaments rebuts. Per tant, no serà necessari que el client faci cap gestió. Els crèdits i hipoteques contractades mantindran igualment les condicions pactades.

Pel que fa a les targetes de Bankia, podran utilitzar-se fins que l'usuari faci l'activació de les targetes de CaixaBank que rebrà en el seu domicili, després de la integració dels sistemes informàtics.

A més, a partir d'avui mateix, tots els clients de CaixaBank i Bankia podran efectuar reintegraments a dèbit amb les seves targetes, sense cap comissió, en els 14.000 caixers de la xarxa conjunta a Espanya que tindran ambdues entitats després de la fusió.

Procés progressiu de transició de la marca Bankia

L'entitat resultant mantindrà la marca CaixaBank, per la qual cosa, una vegada completada la fusió legal, es procedirà a la substitució de la marca Bankia en les oficines i en altres edificis singulars.

El procés de transició de marca serà progressiu, però s'afrontarà des dels primers dies de la integració, amb un procés de substitució de retolació en els edificis emblemàtics que es preveu que estigui conclòs durant la setmana vinent. En l'àmbit d'oficines, el canvi de retolació s'iniciarà també en paral·lel i es prolongarà durant diverses setmanes.

Els canals electrònics (web, mòbil i caixers) es personalitzaran per incorporar la imatge de CaixaBank a la de Bankia fins a la definitiva integració tecnològica.

Nou Consell d'Administració i nou Comitè de Direcció

El Consell d'Administració estarà format per 15 membres, dels quals un 60% seran independents. La representació de dones assoleix el 40%.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank va aprovar el passat 3 de desembre el nomenament dels nous consellers després de la integració –José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Campo García, Eva Castillo Sanz, Teresa Santero Quintillá i Fernando Ulrich– que se sumen als actuals consellers de CaixaBank: Gonzalo Gortázar Rotaeche (conseller delegat), Tomás Muniesa Arantegui (vicepresident), José Serna Masiá, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, María Amparo Moraleda Martínez, Eduardo Javier Sanchiz Irazu, John Shepard Reed i Koro Usarraga Unsain.

Tal com es va indicar en el projecte de fusió, l'entitat combinada resultant de la fusió estarà presidida per José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, un cop sigui designat pel nou Consell d'Administració de CaixaBank, que té previst reunir-se durant els pròxims dies. 

L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, serà el primer executiu de CaixaBank, amb report directe al Consell d'Administració, i presidint el Comitè de Direcció.

A més, en la seva reunió del passat 18 de febrer, el Consell d'Administració de CaixaBank va proposar una nova composició del Comitè de Direcció. Aquesta proposta haurà d'aprovar-se pel Consell d'Administració en la seva primera reunió un cop materialitzada la fusió.

El nou Comitè de Direcció de CaixaBank estarà presidit per Gonzalo Gortázar, com a conseller delegat de l'entitat, i composat per Juan Alcaraz (director general de Negoci); Xavier Coll (director general de Recursos Humans), qui deixarà el seu càrrec l'1 de gener del 2022, data en què s'incorporarà David López en aquesta posició; Jordi Mondéjar (director general de Riscos); Iñaki Badiola (director de CIB & International Banking); Luis Javier Blas (director de Mitjans); Matthias Bulach (director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital); Manuel Galarza (director de Compliment i Control); Mª Luisa Martínez (directora de Comunicació i Relacions Institucionals); Javier Pano (director Financer); Marisa Retamosa (directora d'Auditoria Interna); Eugenio Solla (director de Sostenibilitat); Javier Valle (director d'Assegurances); i Óscar Calderón (secretari general i del Consell).

D'altra banda, el Comitè de Direcció també va proposar una nova estructura de Direccions Territorials que, al seu torn, s'elevarà també al Comitè de Direcció resultant de la fusió amb Bankia. Amb aquesta nova reorganització territorial, CaixaBank disposarà d'una estructura de 14 Direccions Territorials.