No mostrar més aquest missatge
logo_comunicacion_ca.png

Nota de premsa

CaixaBank col·loca 1.375 milions d'euros en cèdules hipotecàries amb una demanda superior a 1.750 milions

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• L’entitat ha fet una nova emissió de cèdules hipotecàries de 1.000 milions a 10 anys i ha ampliat una emissió realitzada el mes de juliol passat, afegint 375 milions més.

• CaixaBank ha aprofitat les bones condicions actuals per a reobrir el mercat de deute per a una entitat financera espanyola el 2018, a un cost d'emissió significativament inferior al de fa ara exactament un any.

CaixaBank torna a ser el primer emissor espanyol de l'any, amb un doble tram de cèdules hipotecàries a llarg termini.

La nova emissió a 10 anys, per import de 1.000 milions d'euros, s'ha col·locat a un nivell de 22 punts bàsics sobre el midswap, clarament per sota del nivell de 60 punts bàsics sobre midswap a què va emetre la seva última cèdula a 10 anys el gener de l'any passat. El cupó ha quedat establert en l'1%.

Paral·lelament, CaixaBank també ha reobert l'emissió de cèdules a 15 anys que va fer el juliol de 2017 per a ampliar-la en 375 milions d'euros, fixant el nou import d'aquesta referència en 750 milions d'euros. En aquest cas, el preu s'ha establert en 32 punts bàsics sobre el midswap, 1pb menys que el preu ofert llavors.

L'èxit de l'emissió es reflecteix en la demanda conjunta per a les dues emissions que ha superat els 1.750 milions d'euros. Aquesta nova emissió reforça els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank que, a 30 de setembre, assolien els 71.581 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 213%, més de 2,5 vegades per damunt del mínim requerit el 80%.

Demanda internacional

CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, ha aprofitat les bones condicions del mercat per a fer aquesta emissió i demostra la confiança i la posada en valor de les fortaleses de l'entitat per part dels inversors, així com de la qualitat creditícia que fa costat aquest tipus d'emissions.   

L'emissió comptarà amb la qualificació d'Aa2, A+ i AA high per part de les agències Moody’s, Standard & Poor’s i DBRS respectivament.

Aquesta emissió ha obtingut una excel·lent resposta per part dels inversors institucionals, amb més de 90 ordres d'inversors institucionals. A més, destaca, concretament, la demanda rebuda per part d'inversors internacionals, cosa que torna a posar de relleu l'interès per les emissions de CaixaBank en el mercat europeu de deute. El 97% de la demanda procedeix d'Europa.

Els bancs col·locadors d'aquesta nova emissió han estat Commerzbank, Natixis, CaixaBank, UniCredit i UBS Investment Bank.

Cal destacar el gran reconeixement del crèdit de CaixaBank entre inversors institucionals, el que ha permès col·locar les seves cèdules hipotecàries 48 punts bàsics per sota de la rendibilitat oferta pel Deute Públic al termini.