Nota de premsa

CaixaBank col·loca 1.250 milions d'euros en deute sènior no preferent, amb una demanda superior als 4.000 milions d'euros

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email

• Es tracta de la primera emissió de CaixaBank, des que el passat mes d'abril rebés la comunicació oficial del seu requeriment MREL (requisit mínim de fons propis i passius admissibles per les seves sigles en anglès), i la primera també des que, el mes de maig passat, l'agència de qualificació Moody’s revisés a l'alça la qualificació creditícia de CaixaBank en aquest instrument convertint-ho en un deute amb qualificació de grau d'inversió per part de totes les agències.

• La gran demanda rebuda, tant per l'import recollit com per la qualitat de les ordres, ha permès a CaixaBank fer la major revisió de spread des de l'anunci, per part d'un emissor espanyol el 2019, rebaixant el diferencial en 30 punts bàsics (pbs), fins al midswap + 145 pbs.

CaixaBank ha tancat la seva tercera emissió de bons de 2019, una emissió de deute sènior no preferent, per import de 1.250 milions d'euros. La confiança dels inversors en la solvència de CaixaBank ha permès a l'emissor assolir una demanda superior als 4.000 milions, el que ha possibilitat rebaixar el tipus d'interès en 30 punts bàsics (pbs), fins al midswap + 145 pbs, des dels 175 pbs oferts en l'anunci. D'aquesta manera, el cupó s'ha situat en l'1,375%.

Aquesta nova emissió és la quarta de CaixaBank en el format de deute sènior no preferent des que el banc fes la seva primera emissió en aquest format el 2017 i la primera amb venciment a 7 anys, fet que permet allargar el perfil de venciments en aquest format, alhora que redueix substancialment el seu cost. En l'emissió realitzada el gener, CaixaBank va col·locar 1.000 milions d'euros a 5 anys a un preu de 225 pbs sobre midswap.

A més de l'elevada demanda, destaca la capil·laritat de llibre amb més de 170 inversors institucionals adjudicats i la forta participació d'inversors estrangers, que van representar al voltant del 85% de la demanda, amb el 89% de l'emissió col·locada entre fons d'inversió i sobirans i companyies d'assegurances.

Aquesta nova emissió reforça la posició de l'entitat de cara al compliment dels requeriments de MREL previst per a l'1 de gener de 2021 i reflecteix la intenció del banc de seguir construint proactivament un matalàs de deute subordinat  “bail-inable” que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

El deute sènior no preferent té una ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat i ha estat dissenyat pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l'existència de majors passius que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l'entitat.

Aquesta emissió incrementa els actius líquids d'alta qualitat del grup CaixaBank que, a 31 de març, assolien els 64.000 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 198%, molt per damunt del mínim requerit el 100% per a 2019.

Els bancs col·locadors d'aquesta emissió han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse i Morgan Stanley.

 

NOTÍCIES RELACIONADES