Nota de premsa

CaixaBank celebra a Bilbao una jornada de formació per a accionistes sobre l'anàlisi i la valoració d'un banc

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Jornada Aula a Bilbao

• Uns 80 accionistes de l'entitat han participat en la sessió formativa impartida per Joan Anton Ros, professor de la UPF Barcelona School of Management.

• El curs forma part del programa de formació Aula, l'objectiu de la qual és difondre coneixements relacionats amb els mercats financers i l'economia.

• Aquest any, l'entitat impartirà 14 cursos per tot el territori espanyol a ciutats com Barcelona, Madrid o València, superant els 10.000 accionistes formats des de la seva posada en funcionament.

CaixaBank ha celebrat a la Borsa de Bilbao una jornada de formació per a accionistes sobre l'anàlisi i valoració d'un banc. La sessió, en la qual han participat uns 80 accionistes de l'entitat, ha estat impartida per Joan Anton Ros, professor de la UPF Barcelona School of Management, que ha introduit els assistents en la interpretació dels estats financers d'una entitat bancària: el balanç i el compte de resultats.

El curs s'ha centrat en conèixer com es configura el resultat d'una entitat financera, sobre la base de l'anàlisi de les principals inversions, els riscos assumits (morositat, interès, liquiditat, operacional i reputacional), la naturalesa dels diferents fons de captació dels recursos (dipòsits, bons, deute subordinat, accionistes), i l'efecte d'un marc normatiu molt exigent. A més, s'ha reflexionat sobre com afecta l'actual regulació europea en matèria de solvència (Basilea III) al binomi rendibilitat-risc dels bancs i a la creació de valor per a l'accionista.

La sessió, organitzada per Relació amb Accionistes de CaixaBank, forma part del programa de formació per a accionistes Aula, l'objectiu de la qual és difondre coneixements relacionats amb els mercats financers i l'economia. Aquest any, l'entitat impartirà 16 cursos per tot el territori espanyol en ciutats com Barcelona, Madrid o València. L'entitat ja ha superat els 10.000 accionistes formats des de la posada en funcionament del programa Aula.

L'entitat ofereix aquests cursos formatius presencials sobre mercats financers i conjuntura econòmica, que són impartits per escoles de reconegut prestigi com l'Institut BME o la UPF Barcelona School of Management. Com a novetat, aquest any també s'incorporen noves escoles de negoci, com l'Institut d'Estudis Financers o CaixaBank Research, que impartirà un dels cursos. A més, CaixaBank va llançar a finals de 2018 el programa Webinars Aula, per oferir seminaris de formació online per a accionistes minoristes, i al llarg d'aquest any, l'entitat està impartint més de 15 seminaris de formació online.

Amb el llançament el 2010 del programa Aula, CaixaBank va ser la primera entitat de l'Ibex a oferir formació als seus accionistes. Des de llavors, més de 8.000 accionistes han participat en les jornades organitzades. Al País Basc, CaixaBank compta amb més de 23.000 accionistes, el 3,9% de la base accionarial.

CaixaBank, una banca socialment responsable

Les jornades Aula formen part del Pla de Cultura Financera de CaixaBank, un projecte dissenyat per ajudar els ciutadans a prendre millors decisions en termes financers. Inclou vídeos, publicacions, tallers i altres iniciatives, destinades al públic en general i amb una mirada especial cap a joves, persones majors i col·lectius vulnerables.

CaixaBank té el compromís de promoure la inclusió financera, d'afavorir que els seus productes i serveis siguin comprensibles i estiguin a l'abast del major nombre de persones perquè entén que és una condició bàsica per aconseguir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra l'exclusió social.

CaixaBank és un banc de referència en responsabilitat corporativa, compromès amb el benestar dels territoris en els quals opera. De fet, un dels objectius principals del seu Pla Estratègic 2019-2021 és la gestió responsable i el seu compromís amb la societat. Les iniciatives en aquest àmbit promouen la transparència amb els clients; la cultura i la inclusió financera; l'acció social i el voluntariat; i el finançament sostenible.

Per CaixaBank, fomentar el coneixement financer, l'estalvi i la previsió social contribueix a construir una societat més justa. En aquest sentit, l'educació financera és un pilar fonamental de la seva activitat en Responsabilitat Social Corporativa. L'entitat s'ha reafirmat com un banc diferent i transformador i s'ha esforçat per a posicionar-se i potenciar el seu model de banca socialment responsable. CaixaBank busca una rendibilitat sostenible i una gestió coherent amb la seva cultura i els seus valors corporatius centenaris: qualitat, confiança i compromís social. El model contribueix a la solució dels reptes més urgents en matèria econòmica, social i ambiental i respon a reptes globals de la societat.

Trobades corporatives

A més de les sessions formatives, CaixaBank també realitza de manera periòdica trobades corporatives amb l'objectiu d'estar prop dels seus accionistes, posar a la seva disposició informació actualitzada sobre l'acció i la companyia i donar resposta als seus dubtes i consultes.

Al llarg de 2018, l'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar va organitzar un total de 17 Trobades Corporatives amb els seus accionistes. CaixaBank preveu que aquest any més de 900 accionistes participin en aquesta iniciativa, que es durà a terme a ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla o Tenerife.

 

NOTÍCIES RELACIONADES