Nota de premsa

Més de 20.000 voluntaris “la Caixa” participen en 11.400 activitats per tot el territori

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Exemple d’una de les 11.400 activitats de voluntariat portades a terme durant l’any 2019

• L'activitat de voluntariat va beneficiar l'any passat més de 350.000 persones en situació de vulnerabilitat, buscant generar un impacte positiu en la societat a través de diverses causes socials, centrades en les àrees de Pobresa infantil i exclusió social, Salut i gent gran, Ocupabilitat i inserció laboral, Educació financera, Medi Ambient i Acció local diversa.

• L'Associació de Voluntaris de “la Caixa” és l'entitat que canalitza el voluntariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació “la Caixa” i s'ha consolidat com una de les més actives del territori espanyol. En l'últim any ha incrementat en més del 14% el nombre d'activitats de voluntariat.

• A més del capital humà, la Fundació “la Caixa” va destinar en l'últim any més de 44’5 milions d'euros per donar suport a projectes de proximitat a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank repartides per tot el territori.

El voluntariat corporatiu és una de les principals eines de les empreses per millorar la societat a través del compromís altruista dels seus empleats. Espanya, segons dades de la xarxa Voluntare, és un dels països líders en voluntariat corporatiu del món. L'Associació de Voluntaris de “la Caixa” és l'entitat que canalitza el voluntariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació “la Caixa” i s'ha consolidat com una de les més actives del territori espanyol. En l'últim any, aquesta associació ha incrementat en més del 14% el nombre d'activitats de voluntariat.

L'Associació de Voluntaris de “la Caixa”, una de les més actives de tot el país, ha mobilitzat durant l'últim any 20.068 voluntaris, que han participat en 11.400 activitats repartides per tot el país. Aquesta activitat de voluntariat va beneficiar l'any passat més de 350.000 persones en situació de vulnerabilitat, buscant generar un impacte positiu en la societat.

A més del capital humà, la Fundació “la Caixa” va destinar, en l'últim any, més de 44’5 milions d'euros per donar suport a projectes de proximitat a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank, la més extensa del sector bancari, repartides per tot el territori.

L'Associació canalitza els programes de voluntariat corporatiu de CaixaBank i la Fundació “la Caixa” i està formada per empleats en actiu, jubilats, prejubilats, clients, familiars i amics de totes dues entitats. Els voluntaris de "la Caixa", de manera altruista i solidària, centren la seva labor en diferents causes socials, proporcionant l'ajuda necessària als col·lectius més vulnerables.

Durant el 2019 els voluntaris van generar al voltant de 180.000 hores de participació solidària. El seu objectiu és provocar un impacte social positiu i el seu àmbit d'actuació s'estructura en les següents grans àrees:

Pobresa infantil i exclusió social, per facilitar el desenvolupament integral i el procés d'inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, posant l'accent principalment en la infància. Un dels seus principals focus d'actuació és pal·liar situacions de pobresa mitjançant la distribució d'aliments i el reforç educatiu.

Salut i gent gran, que se centra en els àmbits de discapacitat i salut mental, acompanyament de la gent gran. Les activitats se centren en l'ajuda hospitalària, activitats d'envelliment actiu, suport a malalts crònics o activitats amb persones amb diversitat funcional.

Ocupabilitat i inserció laboral de les persones amb major risc d'exclusió social. El seu objectiu és la resocialització d'adults exclosos a través de l'ocupació i la reinserció de presos.

Educació financera, per ajudar la població a tenir coneixements bàsics sobre finances i autoadministració econòmica.

Medi Ambient, en línia amb el nostre compromís per fer realitat un canvi cap a una societat més sostenible.

Acció local diversa, en funció de les necessitats socials detectades en cada territori i no emmarcades en els quatre eixos anteriors, com són les activitats lúdiques, mediambientals, esportives o culturals per a aquests col·lectius contemplats.

Els voluntaris estan organitzats a través de 31 delegacions territorials.

Associació de voluntaris “la Caixa”

El Programa de Voluntariat, format per empleats en actiu, jubilats i prejubilats de totes dues entitats, així com amics, familiars i clients, ha complert el seu quinzè aniversari de labor solidària. L'Associació de Voluntaris de “la Caixa” dóna suport a les seves inquietuds solidàries amb activitats dirigides principalment a col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social.

L'Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a l'Obra Social “la Caixa” en la seva tasca social, detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part de la seva Obra Social. La col·laboració entre totes dues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a les ajudes de l'Obra Social ‘la Caixa’.

L'Acció Social és un dels pilars del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dins del seu model de banca socialment responsable. A més de la distribució d'ajudes econòmiques de l'Obra Social ‘la Caixa’, Acció Social promou el voluntariat dels empleats de CaixaBank organitzant Setmanes Socials, a les quals s'adhereix prop de la meitat de la plantilla; impulsa la seva participació en centenars de tallers d'educació financera; i organitza la recollida anual de milions de litres de llet en col·laboració amb l'Obra Social ‘la Caixa’ i amb destinació al Banc d'Aliments.

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. Fruit de l'herència que ha rebut, manté una actitud de servei a la societat i als seus clients. Per això té un compromís ferm amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000.

És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals. Manté un compromís amb la cultura financera a través de múltiples iniciatives, per ajudar al fet que les persones prenguin millors decisions en la gestió de la seva economia domèstica.

CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així li ho reconeixen els principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa. L'organització internacional CDP, per part seva, la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic. A més, Nacions Unides ha atorgat a l'entitat, a través de les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible.

 

NOTÍCIES RELACIONADES