Nota de premsa

Acció contra el canvi climàtic: el BEI i CaixaBank uneixen forces per finançar projectes que promoguin l'acció pel clima

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
CaixaBank dedicarà en total 65 milions d'euros per donar suport a projectes respectuosos amb el clima

• CaixaBank llança la seva primera línia de crèdit per combatre el canvi climàtic a través del programa específic del BEI per finançar l'acció pel clima

• És la primera vegada que CaixaBank dedica fons del BEI per finançar projectes de particulars.

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i CaixaBank fan un nou pas per contribuir a finançar, de forma conjunta, projectes enfocats a la lluita contra el canvi climàtic. Gràcies a aquesta cooperació, CaixaBank ha llançat, a través del programa BEI Acció Climàtica, una nova línia de crèdit de fins a 30 milions d'euros per impulsar projectes que ajudin a combatre el canvi climàtic. Per primera vegada, CaixaBank destina part d'aquests fons del BEI a finançar projectes de particulars.

L'acord signat entre ambdues entitats té com a objectiu facilitar el finançament de les inversions destinades a la mitigació del canvi climàtic. Aquesta línia d'eco-crèdits BEI-CaixaBank està dirigida tant a particulars com a autònoms, pimes, midcaps i entitats del sector públic. El límit de crèdit que s'ha establert és de 12,5 milions d'euros per a pimes i particulars i un màxim de 25 milions d'euros per a midcaps. El termini d'amortització és entre 2 i 8 anys, amb la possibilitat d'activar una carència de 12 mesos.

Suport a les energies renovables i finançament per a particulars

A més, el BEI i CaixaBank han signat una segona operació de 35 milions d'euros destinada a finançar el Projecte Eòlic Goya, que contribuirà a la construcció de nou parcs eòlics a l’Aragó amb una capacitat instal·lada total de 303 MW. El BEI participa en el finançament d'aquest projecte amb un altre préstec de 50 milions d'euros atorgada el 2018 a la companyia espanyola Forestalia Renovables sota el marc del Pla d'Inversions per a Europa.

Gràcies al suport del BEI, CaixaBank podrà dedicar en total 65 milions d'euros per donar suport a projectes respectuosos amb el clima, que fomentin l'ús de l'energia renovable, i també per a aquells que contribueixin a la rehabilitació d'edificis (actuacions relacionades amb la il·luminació, electrodomèstics, calefacció…) o a l'adquisició de vehicles elèctrics o híbrids (sempre que les seves emissions de CO2 siguin menors de 75 g/km).

El BEI i l'acció contra el canvi climàtic

El Banc de la UE és la institució multilateral que més finançament facilita a tot el món per lluitar contra el canvi climàtic. A aquesta prioritat el BEI va dedicar l'any passat el 29% de la seva activitat total.

El BEI és el banc de la Unió Europea, els accionistes de la qual són els seus Estats membres. Facilita finançament a llarg termini a projectes d'inversió viables amb la finalitat de contribuir a l'assoliment dels objectius de la política de la UE.

CaixaBank: Aliances i iniciatives per a la sostenibilitat del planeta

CaixaBank és una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic a nivell global. L'organització mediambiental CDP acaba d'incloure l'entitat, per cinquè any consecutiu, entre les entitats líders del seu índex Climate List, una selecció de les empreses més compromeses amb l'acció pel clima del món.

A més, recentment, CaixaBank ha estat inclosa per setè any consecutiu en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el principal índex mundial que valora el comportament de les empreses sota criteris socials, mediambientals i de govern corporatiu.

Des de 2016, l'entitat forma part de la junta directiva del Grup Espanyol de Creixement Verd, que fomenta el creixement econòmic lligat a una economia baixa en carboni. A més, al maig d'aquest any, es va unir a la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), que compta amb tres objectius principals: el compromís amb el desenvolupament sostenible, la gestió de la sostenibilitat i la conscienciació pública.

CaixaBank també forma part del Clúster del Canvi Climàtic de Forética i està adherida als Principis de l'Equador per garantir que els projectes als quals presta finançament es duguin a terme de forma socialment responsable.

 

NOTÍCIES RELACIONADES