Nota de premsa

A la recerca d'una sortida laboral per a joves amb discapacitat intel·lectual

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Una jove fa les seves tasques a l'ordinador.

Amb els anys, la societat ha fet passos de gegant en el seu intent per construir un món més divers, inclusiu i sostenible. En aquesta cursa de fons, amb meta en la plena integració i la igualtat d'oportunitats per a tots, la inserció sociolaboral de les persones amb capacitats diferents és un tema capital. Un argument crucial per consolidar, sense més demora, aquesta transformació tan necessària.

Amb aquest objectiu, l'Associació Promotora de Persones amb Discapacitat Intel·lectual Adultes (ASPRODEMA-Rioja) lluita des del 1985 pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'entitat —beneficiària el 2020 de la convocatòria d'acció social de Fundació Caja Rioja  i CaixaBank— desenvolupa des del 2018 un complet programa de formació acadèmica i qualificació professional per a joves amb discapacitat intel·lectual i psicosocial. Un projecte d'inserció laboral, integral i multidisciplinari, centrat en la persona i enfocat a millorar la seva qualitat de vida.

«Trànsit a la vida adulta»

En el terreny laboral, les últimes estadístiques de l'INE certifiquen taxes d'ocupació i d'activitat per a les persones amb discapacitat intel·lectual del 20,2 % i un 31,1 %, respectivament. Aquestes dades estan molt allunyades dels valors obtinguts per al grup de persones sense discapacitat. Per això, aquest camí cap endavant se sustenta, en bona part, en la millora de les seves condicions d'accés i d'inserció en el mercat de treball.

A través de la iniciativa «Impuls Jove», l'agrupació que pertany a Plena Inclusió aspira a fomentar l'ocupació entre aquest col·lectiu. «Aquest projecte d'iniciació a la inserció social i laboral està dirigit a millorar la seva ocupabilitat a través del coneixement de les necessitats concretes de la persona i l'elaboració d'itineraris sociolaborals individualitzats», afirma Pilar Ruiz, directora de l'Àrea de Dinamització i Serveis Associatius d'ASPRODEMA-Rioja.

Un programa de trànsit «a la vida adulta» que permetrà que els seus participants puguin «millorar el seu procés de maduresa personal i d'aprenentatge continuat, adquirint habilitats i destreses que els ajudin a aconseguir una millor actitud i aptitud davant les oportunitats de formació professional i d'ocupació que se'ls presentin», detalla la responsable institucional.

La capacitació acadèmica i socioeducativa que ofereix «Impuls Jove» servirà per «consolidar i desenvolupar les habilitats en els seus vessants físic i psicoafectiu, tot promovent el major grau possible d'autonomia personal i de participació social, juntament amb el foment del desenvolupament d'actituds positives, en múltiples contextos —el laboral, entre ells— per saber fer amb diligència, ordre i cordialitat», indica Ruiz.

Amb el temps, assevera, aquesta formació «els permetrà tenir un paper més actiu i protagonista en les seves vides i els dotarà d'un bon repertori instrumental que, ben exercit, els farà membres de ple dret de la societat».

Potenciar l'autodeterminació

Des d'una perspectiva més centrada en l'àmbit professional, el projecte d'ASPRODEMA persegueix «orientar la persona en aquell itinerari que millor mitjanci les seves actituds i aptituds de cara a la seva futura incorporació al mercat laboral, tot promovent el desenvolupament de conductes de seguretat a la feina, pensament positiu davant la tasca i normes elementals d'actuació, i també l'adquisició d'habilitats de caràcter polivalent».

El programa, que s'allargarà fins al juny de 2021, beneficia directament una quinzena d'usuaris, per bé que enguany l'agrupació de la Rioja ha hagut de reduir el nombre de participants a 11 alumnes, d'entre 18 i 25 anys, una «ràtio adaptada a les restriccions imposades per la COVID-19», concreta Ruiz.

«El perfil d'usuari tipus es correspon amb el d'un jove amb intel·ligència límit/lleugera, que viu amb els pares, que aspira a emancipar-se, que té parella i un cercle de suport considerat per ells com a bo, que no se sent rebutjat ni amb dificultats en les seves relacions», apunta la directora de Dinamització i Serveis Associatius d'ASPRODEMA-Rioja.

Tanmateix, aquest usuari troba, en general, «moltes dificultats per encaminar el seu projecte vital: el seu nivell de qualificació laboral és molt baix, ha acabat el període de formació reglada a una edat primerenca, està aturat i cerca feina activament; o si té feina és precària, no disposa d'ingressos econòmics estables i depèn del suport del sistema familiar».

Per això, ASPRODEMA ha delineat un itinerari d'inserció laboral enfocat en l'autodeterminació de cada persona, en el desenvolupament i la potenciació dels coneixements, habilitats i destreses necessaris per aplanar aquest procés d'adaptació al mercat laboral.

«Aquests itineraris es concreten en diverses activitats formatives grupals i sessions de suport individuals (psicoeducatives, d'orientació laboral i motivacionals) que els permetin adquirir o consolidar les competències i actituds en l'entorn sociolaboral i els animin a continuar el seu procés de formació professional», conclou Ruiz.

Totes aquestes eines, que contribueixen al seu empoderament i a aconseguir la seva màxima capacitació, compensen diferències durant els processos d'inserció i faciliten la inclusió educativa, social i laboral d'aquests joves.