Objectius de Desenvolupament Sostenible

A CaixaBank contribuïm a tots els ODS gràcies a la dimensió i al compromís social de les nostres activitats, accions i aliances estratègiques.

Integrem els 17 ODS de les Nacions Unides en el nostre Pla Estratègic i Pla de Banca Socialment Responsable, i contribuïm de manera transversal a tots els objectius.

Contribució de CaixaBank als ODS

Centrem les nostres accions en quatre ODS prioritaris que encaixen perfectament amb la nostra missió: contribuir al benestar financer de les persones i al progrés de tota la societat.

Aquests quatre objectius prioritaris es relacionen amb la resta, i gràcies a la nostra dinàmica transversal, contribuïm a tots els ODS.

 • Prioritaris
 • Interrelacionats

1

fi
de la pobresa

2

fam
zero

3

salut
i benestar

4

educació de qualitat

10

reducció de desigualtats

Compromís amb les

PERSONES

8

treball decent
i creixement econòmic

5

igualtat
de gènere

9

indústria, innovació i infraestructura

11

ciutats i comunitats sostenibles

Compromís amb la

SOCIETAT

12

producció
i consum responsables

6

aigua neta i sanejament

7

energia assequible i no contaminant

13

acció
pel clima

14

vida submarina

15

vida d'ecosistemes terrestres

16

pau, justícia i institucions sólides

Compromís amb el

PLANETA

17

Aliances per assolir els objectius

Contribució al progrés i al benestar dels col·lectius més vulnerables a través de l'accés als serveis financers, a les accions socials i a una política activa d'habitatge

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 1: Fi de la pobresa

Microcrèdits

Capil·laritat

Bo Social

Accions socials

AgroBank

Política activa
d’habitatge

ODS 2: Fam zero

 • Microcrèdits a famílies
 • Ecopréstecs sector agrari
 • Obra Social Descentralitzada
 • Cap nen sense bigoti
ODS 3: Salut i benestar
 • SegurCaixa Adeslas
 • Microcrèdits salut i benestar
 • Col·laboració amb GAVI, the Vaccine Alliance a través de “la Caixa”
 • Equip saludable
ODS 4: Educació de qualitat
 • Pla de Cultura Financera
 • Programa Aula
 • Càtedres (1)
 • CaixaBank Research
 • CaixaBank Futur
ODS 10: Reducció de les desigualtats
 • Microcrèdits
 • Obra Social Descentralitzada
 • Política activa d’habitatge
 • Pla de Cultura Financera

Impuls de l'activitat econòmica promovent la inversió en innovació, l'emprenedoria i el creixement de les microempreses i pimes

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Finançament

a empreses i
autònoms

Microcrèdits a
emprenedors
i negocis

Bo social

Inversió en R+D

Creació d’ocupació

ODS 5: Igualtat de gènere

 • Pla d’Igualtat
 • Programa Wengage
 • Adhesió als Women Empowerment Principles de les NU
 • Premis IWEC
 • Aliança Microsoft carreres STEM
 • Suport a les principals associacions de dones (2)
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
 • Suport a Start ups (Day One)
 • Finançament a empreses amb impacte social
 • Inversió en R+D
 • Seguretat de la informació
 • Pla de digitalització
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
 • Capil·laritat
 • Política activa d’habitatges
 • Adhesió a IESE Smart Cities
 • Adhesió a UNWTO (3)

Adopció d'un model de banca socialment responsable basat en una gestió sostenible i eficient dels recursos naturals

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS
ODS 12: Producció i consum responsable

Finançament sota criteris ASG

Polítiques
responsables

Marc de govern
de l’RSC

Adhesió als
Principis de Banca
Responsable
d’UNEP FI (4)

Adhesió de
VidaCaixa i
A.M als PRI (5)

Reporting verificat

ODS 6: Aigua neta i sanejament

 • AgroBank
 • Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
ODS 7: Energia assequible i no contaminant
 • Finançament energies renovables
 • Adhesió RE100
 • Reducció consum energia
 • Consum d’energia d’origen renovable
ODS 13: Acció pel clima
 • Membres del GECV
 • Principis de l'Equador
 • Consum d’energia renovable
 • Compensació emissions COgenerades
 • Finançament energies renovables
ODS 14: Vida submarina
 • AgroBank
ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres
 • Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
 • Codi ètic
 • Polítiques responsables
 • Seguretat de la informació
 • Adhesió a Autocontrol

Contribució a tots els ODS amb programes propis i a través d'aliances

ALIANCES
ODS 17: Aliances per assolir els objectius

Aliances
relacionades
directament amb
els ODS (6)

Primera Obra Social d’Espanya i una de les fundacions més grans del món. Aliança estratègica per a la difusió dels seus projectes i participació activa en programes clau com ara Incorpora, GAVI, the Vaccine Alliance o l’Associació de Voluntaris de “la Caixa”
un global compact Organisme encarregat de promoure els 10 Principis de les  Nacions Unides.
Observatorio ODS Iniciativa de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE amb la col·laboració de “la Caixa”

(1) Càtedra CaixaBank d’RSC d’IESE, Càtedra AgroBank, Càtedra “la Caixa” Economia Societat.
(2) Igualtat a l’empresa, Xàrter de la Diversitat, Més dones, millors empreses; Eje&Con.
(3) United Nations World Tourism Organisation.
(4) United Nations Environment Programme Finance Initiative.
(5) UN Principles for Responsible Banking.
(6) Per a més informació, consulteu Iniciatives i aliances a l'apartat Associacions i fòrums
.