Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació

La responsabilitat corporativa està en el rerefons de la gestió diària i de l'estratègia global de l'entitat i, a causa del seu caràcter transversal, afecta totes les àrees de l'entitat. Es fonamenta en els principis de transparència i bones pràctiques que presideixen el bon govern corporatiu.

En el seu desenvolupament, i com a compromís corporatiu, compta amb el suport i la implicació de l'alta direcció i de la resta de membres de l'organització.

A més, com a mostra de la seva importancia dins l’entitat, hi ha un òrgan amb funcions específiques en la matèria, el Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació:

  • Defineix, implementa i supervisa totes les nostres polítiques de responsabilitat corporativa, entre altres qüestions.
  • És un comitè de primer nivell per ser un òrgan delegat i dependent del Comitè de Direcció, i es vincula a aquest comitè a través de la Presidència. La seva missió és contribuir perquè CaixaBank sigui reconeguda per la seva reputació excel·lent, reforçant el seu posicionament a través del model de banca socialment responsable.