Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2021 de CaixaBank   
(PDF, 20,4 MB) - Disponible en anglès

Informe d’Activitat i Resultats 2021 
(PDF, 1,49 MB) - Disponible en anglès

Informe d’Activitat i Resultats 1r semestre 
(PDF, 1,56 MB) - Disponible en anglès

Estats financers semestrals resumits consolidats, informe de gestió intermedi i informe de revisió limitada a 30 de juny 2021 
(PDF, 3,79 MB) - Disponible en anglès

Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2020 de CaixaBank 
(PDF, 26,1 MB) - Disponible en anglès
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2020 de Bankia 
(PDF, 6,4 MB) - Disponible en anglès
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2019 de CaixaBank 
(PDF, 20,6 MB) - Disponible en castellà
Comptes anuals consolidats, informe de gestió i informe d’auditoria 2019 de Bankia 
(PDF, 15,7 MB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril de 2020 
(PDF, 2,1 MB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 26 d’abril de 2019 
(PDF, 1,62 MB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril del 2018 
(PDF, 789 KB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 23 d’abril del 2018 suplementats pel Suplement de 18 de setembre de 2018 
(PDF, 533 KB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 20 de juny del 2017 
(PDF, 1,54 MB) - Disponible en anglès
Termes i condicions dels valors inclosos al Fullet de Base de 13 de juny del 2016 
(PDF, 1,48 MB) - Disponible en anglès
Informe d’activitat financera i resultats 1r trimestre 2021 (CNMV – IFI) 
(PDF, 2,19 MB) - Disponible en anglès
Informe d’activitat financera i resultats 3r trimestre 2021 (CNMV – IFI) 
(PDF, 2,40 MB) - Disponible en castellà