Comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de Bankia juntament amb els corresponents informes d'auditoria