Comitè de Direcció

Nom i cognoms Càrrec Data del primer nomenament Informe/Proposta Comissió Nomenaments
Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat

30-06-2011

Iñaki Badiola Gómez Director de CIB and International Banking

22-11-2018

Luis Javier Blas Agüeros Director de Mitjans

30-10-2019

Matthias Bulach Director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital

28-11-2016

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell

29-05-2014

Manuel Galarza Pont Director de Compliment, Control i Public Affairs

30-03-2021

David López Puig Director de Recursos Humans

30-03-2021 amb efectes a 01-01-2022

María Luisa Martínez Gistau Directora de Comunicació i Relacions Institucionals

27-05-2016

Jaume Masana Ribalta Director de Negoci

11-01-2023 amb efectes a 20-04-2023

Jordi Mondéjar López Director de Riscos

10-07-2014

Jordi Nicolau Aymar Director de Payments and Consumer

11-01-2023 amb efectes a 20-04-2023

Javier Pano Riera Director Financer

24-10-2013

Marisa Retamosa Fernández Directora d'Auditoria Interna

22-11-2018

Eugenio Solla Tomé Director de Sostenibilitat

30-03-2021

Javier Valle T-Figueras Director d'Assegurances

22-11-2018

Mariona Vicens Cuyás Directora de Transformació Digital i Advanced Analytics

11-01-2023 amb efectes a 11-04-2023


Última actualització: Juliol 2023