Aula

Videos Aula. Recursos multimèdia en finances


Vídeos Aula

Accedeixi als vídeos Aula i descobreixi els principals continguts multimèdia de formació financera per a accionistes:

Què és un balanç?

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, primer hem de comprendre què és un balanç i de quins elements consta.

Balanç

Què és el dividend?

Entendre i saber interpretar la informació financera d’un banc és fonamental a l’hora de prendre una decisió d’inversió. Per això és especialment rellevant la política de dividends, així com els indicadors relacionats.

Dividend

Gestió del risc i principals ràtios

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la gestió del risc de crèdit i les seves principals ràtios.

Gestió del risc

Liquiditat i solvència: ràtios

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la liquiditat i la solvència i les principals ràtios que ens permeten mesurar-les.

Liquidat i solvència