Aula

Recursos de formació en economia i finances

Recursos de formació

Consulti en aquesta secció els recursos de formació en economia i finances que CaixaBank posa al seu abast com a accionista.

Què és el ROE i el ROTE?

Entre els principals indicadors que trobem per analitzar el compte de resultats estan el ROE i el ROTE. En aquest vídeo us presentem què son i com es calculen aquestes ràtios de rendibilitat financera.

ROE i ROTE

Què és la ràtio d'eficiencia?

Entre las principals mètriques per analitzar una empresa trobem la ràtio d’eficiència. En el següent vídeo us expliquem què mesura aquest indicador.

Ràtio d'eficiència

Què és el PER?

La ràtio preu-benefici o PER és un dels indicadors més utilitzats en l'anàlisi fonamental. En el següent vídeo us mostrem com s’interpreta el PER d’una acció.

PER

Què és un balanç?

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, primer hem de comprendre què és un balanç i de quins elements consta.

Balanç

Què és el dividend?

Entendre i saber interpretar la informació financera d’un banc és fonamental a l’hora de prendre una decisió d’inversió. Per això és especialment rellevant la política de dividends, així com els indicadors relacionats.

Dividend

Gestió del risc i principals ràtios

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la gestió del risc de crèdit i les seves principals ràtios.

Gestió del risc

Liquiditat i solvència: ràtios

Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per fer-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la liquiditat i la solvència i les principals ràtios que ens permeten mesurar-les.

Liquidat i solvència